måndag 29 december 2014

Språk: Svenska ord i engelskan. Färöiska. Isländska. Iriska.

Härförleden satt min fader och tittade på TV-programmet Engelska antikrundan. Efter sändningen ringde han undertecknad. Till sin förvåning hade han hört en engelsman säga "absolut" vid ett inslag som "handlade om irländsk bandy". "Absolut är väl ett svenskt ord? Finns det i engelskan också?" frågade han mig. "Jo, ordet finns i engelskan, fast det stavas lite annorlunda. Absolut är egentligen inte svenskt från början. Ordet kommer från latinet" replikerade jag. Därefter lade jag till att spelet som påminde om bandy förmodligen rörde sig om hurling, alternativt camogie på irländsk engelska.
  Glosan absolut finns i de flesta europeiska språk. Engelsmännen stavar det absolute. Själva ordet härstammar från latinets absolutus, vilket betyder förbehållslös, befriad från.
  Dock, ordet förekommer ej i isländska och färöiska vad jag vet. På isländska säger man algjörlega, skilyrdislaust eller vissulega. I talspråk kan färöingar höras yttra apsalutt, men i skriftspråk används avgjördur eller endaligur.
  Vad beträffar den irländska bandyn är hurling för män. Glosan härstammar antagligen från lågtyska i betydelsen kasta. Camogie är varianten för kvinnor. Den vokabeln har sitt ursprung i iriska (irländsk gaeliska) camóg i betydelsen krokig käpp. Hurling/camogie kan sägas vara en korsning mellan hockey och lacrosse. Skillnaden mellan och hurling och camogie är ungefär som mellan baseboll och softboll. Hurling och baseboll är till för män. Camogie och softboll är mjukare varianter av dessa sporter och till för kvinnor.

Naturligtvis kryllar det annars av nordiska glosor i engelskan av historiska skäl. Renodlade låneord från svenskan är få till antalet beträffande modern tid.
  På 1700-talet fick engelsmännen isblink av oss. Numera stavar väl de flesta engelsktalande ordet iceblink. Under 1800-talet begåvade vi anglosaxarna med polska och smorgasbord. På 1900-talet en liten mikroexplosion av svenska glosor: Fartlek, glögg, ombudsman, palsa, pipkrake, rya, tjaele och varve. Jag skulle gärna vilja infoga gravadlax, men troligen har detta ord äntrat engelskan via norska. Hugget som stucket kanske. Vokabeln klister har också letat sig in i det engelska språket genom norskan. Förmodligen i samband med  norska skidåkare och vallning. Vi kan alltså inte ta åt oss äran.
  Jag ler lite grand åt att fartlek numera ingår i den engelska ordskatten i idrottsliga sammanhang. Glosan fart i självständig form betyder "släppa vind".  Många engelskspråkiga torde dra på munnen vid användandet av detta ord.

Vi ska inte glömma ordet bat för läderlapp. I och för sig har detta ord funnits på de brittiska öarna sedan vikingatiden, men fängslande nog är glosan från början ett svensk dialektord. Tyvärr har jag aldrig lyckats utröna från vilken dialekt.

Om någon händelsevis känner till fler svenska ord i engelskan vore jag tacksam att få ta del av dem.
 
 

tisdag 23 december 2014

KLT och kollektivtrafiken i Mönsterås kommun

Kollektivtrafiken har bara blivit sämre och sämre. KLT verkar göra allt för att slippa resenärer, när företaget borde vara glada över att de har några med tanke på hur de beter sig. Var tyvärr tvungen att åka till Mönsterås. Inköp av torrfoder till Cheryl och potatis till mig. Det går fortfarande enstaka bussar från samhället till andra orter, men antalet har minskat drastiskt.                                            Träffade en pensionär vid busshållplatsen hemmavid. Hon fullkomligt öste galla över KLT och de som planerat busstrafiken. Förr kunde hon handla i Mönsterås. Så icke längre. De flesta bussar går ej in i Ålem längre utan stannar enbart vid Europavägen. Därifrån är det en halvtimmas promenad. Bära kassar den sträckan är inte att tänka på för pensionärer. Så icke heller för många av oss andra åldersstigna. Förr brukade jag alltid handla i Kalmar varenda gång jag tog bussen dit. Icke nu längre. Kånka på proppfull axelväska och tvenne fulla plastpåsar från Europavägen till hyreshusen är en för tung uppgift, i synnerhet om det på råga till allt ösregnar eller snöar.
   Vid vissa turer ska det finnas anslutningsbussar. Detta fungerar sällan. Anslutningsbussarna har andra tider att passa, varvid många passagerare helt enkelt blir strandsatta vid E22:an. Det hjälper ej att säga till att man ska med anslutningen. Det är inte busschaffisarnas fel, utan KLT som inte får tiderna att fungera.
   Många äldre som har svårt att gå, saknar dessutom de fysiska förutsättningarna att kunna ta sig till E22. De tvingas därför anlita färdtjänst för att kunna ta sig någonstans, alternativt kontakta bekantskaper med bil. Därigenom ökar miljöutsläppen. KLT är alltså ett företag, som struntar i miljöaspekterna. 

  Kommunalrådet Åkesson i Mönsterås brukar skryta om att kommunikationsmöjligheterna är goda i kommunen. Uppenbarligen har denne politiker aldrig behövt utnyttja kollektivtrafiken.
     Än värre, jag hade för avsikt att plocka till mig den nya tidtabellen, som började gälla den 13 december. Jag fick fikon. KLT har slutat trycka tidtabeller. Resenärer hänvisas till Internet eller att ringa till KLT för att få information. Därvidlag sätter de många resenärer på pottkanten. Alla har faktiskt inte dator. Självfallet ska resenärer inte behöva ringa bussbolaget för att få reda på tider för resor. Tryckt tidtabell för resenärer är en självklar rättighet. Enkelt uttryckt, förutom att KLT är en miljöbov, klarar företaget inte att utföra det uppdrag de har inom kollektivtrafiken på ett tillfredsställande sätt. En stor tumme ner för KLT!

måndag 15 december 2014

Visselblåsaren Snowden, scientologirörelsen

Visselblåsaren Snowden har vid flera tillfällen uttryckt önskemål om att få komma till Sverige. Förståeligt, om än oklokt. Svea rike har ett utlämningsavtal med USA och svenska regeringar har inget bra renommé beträffande påtryckningar från andra nationers dito. Baltutlämningen på fyrtiotalet är bara ett exempel. Det finns ju också en viss anledning till att grundaren av Wikileaks, Assange, gömmer sig på en ambassad i utlandet. Assange fruktar att bli utlämnad till Förenta staterna om han återvänder till Sverige för åtal om våldtäkt. (Är han skyldig till våldtäkt, ska han givetvis ha ett fängelsestraff). Sannolikheten för ett utlämnande till det stora landet i väster är stort.
  Svårigheterna för svenska regeringar att stå upp mot större länders dito, visade sig bland annat i fallet med scientologernas "bibel". För några år sedan lämnade en privatperson in ett exemplar av deras bibel till en myndighet, varvid publikationen blev en offentlig handling. Därmed kunde vem som helst begära ut scientologernas skrift från myndigheten för läsning. Hjärntvättarsekten vart totalt skräckslaget. Omedelbart skred de till aktion. Hårt indoktrinerade medlemmar av sekten belägrade myndigheten med begäran om läsning av skriften, varvid de satt alla öppna timmar i myndighetens lokaler med volymen i knäet i avsikt att hindra utomstående från att ta del av scientologernas budskap till den inre kretsen av medlemmar. Därefter snyftade hjärntvättarsekten hos den amerikanska regeringen. Den i sin tur grymtade aningen irriterat på den svenska dito. Vips var scientologernas bibel plötsligt inte en offentlig handling längre! "Det fanns en betydande risk för handelshinder" hördes det sedermera ursäktande från den svenska regeringen. Som svensk medborgare kändes det bara att pinsamt att höra urskuldandet. Den svenska regeringen gav helt enkelt efter för påtryckningar utan att ens bjuda det minsta lilla motstånd. Bedrövligt.

  Den hjärnmanipulativa rörelsen scientologerna? Organisationen grundades av den sanslöst usle science fictionförfattaren L. Ron Hubbard. Enligt honom är människor mentalt och fysiskt handikappade av så kallade enagram. Dessa sägs först vara prenatala och postnatala trauman som kroppen inte lyckats assimilera. Med av Hubbard föreskriven teknik kan personer neutralisera dessa trauman och i förlängningen bli friskare och skaffa sig en större intelligens. (John Travolta och Tom Cruise tillhör denna hjärndestruerande sekt. Kan någon i ärlighetens namn kalla dessa tvenne skådisar för begåvade å hjärnan till?)
  Tekniken för högre intelligens uppnås genom kurser innehållande bland annat seminarier och kvasipsykoterapi. Medlemmar får haspla ur sig sina påstådda svagheter inför en förhörsledare, vars enda uppgift är att eliminera självständigt tänkande. Denne knäcker i grunden självförtroende och autonomt tänkande hos den enrollerade i organisationen och planterar i stället Hubbards mudder i hjärnan hos individen. Detta sker via flera kurssteg. Givetvis får medlemmen betala dyrt för dessa "kurser". Väl framme vid det sista steget får scientologen veta att enagramen egentligen är andar från en annan planet som bosatt sig i människors kroppar här på vår jord...Denna "kunskap" kostar medlemmen minst en kvarts miljon. För att undvika problem från myndigheter kallar sig hjärntvätttarsekten för en kyrka. Därvidlag kan de klara sig undan med dessa brottsliga metoder.
 

Byte av barberarsalong, pantbank

Härförleden anförträddes en resa till Kalmar. Tvenne syften fanns med min resa. Punkt nummer ett var ett besök i Telias butik för att få hjälp med min krånglande smartphone. Punkt nummer två var hårklippning. Avhandlade punkt nummer två först.
  Tidigare har undertecknad klippt sig hos en frisörsalong i Mönsterås kommun. Sålunda blir det inte fortsättningen. Den frisörska som klippte mig därstädes kläckte ur sig en långbrofåneaktig kommentar, som inte föll i god jord hos undertecknad. Kvinnan visste om att jag har en katt, en ögonsten viktigast av allt för undertecknad. Barbererskan besatt en annorlunda åsikt om feliner. Hennes familj ägde en gång i tiden en katt. Familjen tyckte det var för jobbigt med en dylik varelse, varvid "de gjorde sig av med den". Detta yttrande följdes av ett kort skratt. Kallt. Känslolöst.
Undertecknad skrattade inte. Mitt barr var halvklippt. Annars hade jag lyft ändan ur frisörstolen och klampat ut från salongen. Sade inget under resten av klippningen. Efter frisyrändringen betalade jag och gick ut därifrån för att aldrig mer återvända.
  I fortsättningen är det i Kalmar jag låter håret falla för saxen. Bardskäraren därstädes håller tyst under ansning av barret. Dymedelst har denne frisör min uppskattning.
  Av en händelse ligger en pantbank vägg i vägg med den frisörsalong jag frekventerade. Med tanke på att alliansen mot Sverige och Sverigedemokraterna numera är såta vänner, har Sveriges alla pantbanker all anledning att jubla. Fälld budget lika med fler kunder. Ju fler människor som utnyttjas som gratis arbetskraft utan att få lön för sitt arbete, ju fler sjuka som får sin sjukdomsbild förvärrad eftersom de tvingas halvsvälta på socialbidrag i stället för den sjukförsäkring de har rätt till, ju fler fattigpensionärer som är tvungna att köpa djurmat på burk för att mat i sig, ju sämre Sveriges statsfinanser blir, desto bättre affärer för pantbankerna. Ägarna till dessa inrättningar har all anledning att jubla inför det faktum att allianspartierna och Sverigedemokraterna numera slagit sina påsar i hop. Sorgligt för Sverige. Sorgligt för det svenska folket.
 

torsdag 11 december 2014

I veckan har bostadsbolaget beslutat sig för att ändra källsorteringssystem vid hyreshusen, där undertecknad bor. Vid gaveln till mitt hyreshus finns en container för tidningspapper. Bakom containern soptunnor för hushållsavfall. Framgent ska det vara tvärtom. Hushållsavfallet ska slängas i containern, tidningspappret i en enda soptunna. Jag tvivlar på det lyckade i denna tankegång.
  Bostadsbolaget satte upp en skylt med hushållssopor på containern. Detta utan att tömma innehållet först. Klyftigt av Mönsterås bostäder. Resultatet blev att  de boende blandade tidningspapper och hushållsavfall, enär ingen visste vad som gällde.
  Nu är i och för sig alla soptunnor utom en bortforslade, men jag förutser att området kommer att bli mycket mer nedskräpat. De flesta har sitt hushållsavfall i plastpåsar. Hålen i containern är trånga. En myckenhet av matavfall och övrigt riskerar därmed att hamna bredvid containern, snarare än i. Ökad risk för skadedjur i närheten av hyreshuset. Definitivt ingen rolig förespegling. En soptunna för tidningspapper är alldeles för otillräckligt, speciellt med tanke på all reklam inför jul och nyår.
  Förmodligen kom detta initiativ till för att minska risken för sopor, som egentligen inte hör hemma bland hushållsavfallet och tidningspapper, men uppenbarligen har Mönsterås bostäder inte räknat med hur många människor tänker. Går sopor inte i containern, ställer många soporna bredvid i stället. Mer nedskräpning, inte mindre. Vi får se hur länge det här experimentet pågår.