torsdag 16 september 2010

förtidsröstning

Glädjande nog verkar många vilja utnyttja sin demokratiska röst att rösta. Åtminstone om jag får döma efter det stora antal som besökt biblioteksfilialen i Ålem för att förtidsrösta. Antalet har varit så stort att vi "reguljära" biblioteksbesökare knappt fått plats i lokalen. En nackdel det är lätt att uthärda. Viljan att avlägga sin röst är viktig. Vi svenskar tänker nog inte på att rösträtt är något vi fått kämpa oss till genom historien. Rösträtt är inte en självklarhet i alla länder. Ur den synpunkten ska vi vara glada för vår rätt och självklart utnyttja den. Rättigheter som inte begagnas har en tendens att försvinna. Det vinner ingen på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar