torsdag 10 februari 2011

författaransvar texter

En statlig utredning har på förslag att författare inte längre ska vara ansvariga för sina texter. I stället ska förläggarna ta på sig den rollen. Jag kan inte låta bli att undra över vad det är för sorts befängda människor som ingår i dessa utredningar. Självfallet bör och ska en författare alltid vara ansvarig för sin ordväv. Flytta ansvaret är som att åtala en bilfabrikant för bankrån om ett exemplar av bilmärket använts som flyktredskap vid ett dylikt. Går förslaget igenom kommer många förläggare att dra sig för att publicera kontroversiella alster. Därigenom kan många storverk inom litteraturen gå förlorade. Exempelvis skulle William Faulkner varit okänd i dag. När denne skickade in sitt alster Sanctuary till förläggaren, replikerade denne omedelabart : "Good God, I can´t publish this. We´d both be in jail!". Som tur var uppbarmade förläggaren mod och världen begåvades med en högklassig roman. Detta hade inte varit möjligt med ovanstående förslag. Som ordvrängare reagerar jag också kraftigt. Jag bevakar alltid mina texter svartsjukt och tolererar egentligen inte att någon petar på dem. En gång skrev jag "djävla" i en artikel för Östran. En redigerare var framme och ändrade stavningen till "jävla". Jag härsknade till ordentligt. Jag har alltid stavat djävla med dj och anser att stavningen utan j är oskön. Dessutom, i och med att det var mitt namn på artikeln så var det också jag som stod för den. Därvidlag hade redigeraren ingen rätt att peta på min text. Eller för att uttrycka det enkelt: Om min text inte är mitt ansvar längre utan förläggarens, så är texten förläggarens och inte min. Vad finns det då för mening i att skriva? Vem äger copyrighten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar