måndag 7 mars 2011

Tv-vakuum

I gårkväll slog jag på TV:n. Visade sig att inte en enda kanal fungerade. En brand i ett ställverk släckte dumburkarna i mitt hyreshus. Sabbade mina planer totalt. Mest frapperande var hur jag vart totalt utestängd fråm omvärldsinformation. Undertecknad följer utvecklingen i Nordafrika. Vad som utspelas där påverkar oss européer, vare sig vi vill eller inte. Givetvis förtjänat störtandet av diktaturer applådåskor, men jag är ändock tveksam till vad diktaturerna ersätts med. Iran är ett exempel. Shahen av Iran förtjänade verkligen att fockas från sin post 1979. Tyvärr ersattes han av fundamentalistiska ayatollor, som är etter värre. I förbigående, samma sak gäller Mugabes maktövertagande i Zimbabwe. Jag vill för allt i världen inte se en likadan utveckling i ett Nordafrika som ligger så nära Europas södra gräns. Undertecknad hoppas verkligen att oroligheterna utmynnar i riktiga demokratier utan blodsspillan. Dessutom måste jag påpeka att jag förväntat mig att världens börskurser skulle rasa ännu mer än vad de gjort. Har alla börsmäklare plötsligt fått intelligens? Slutligen, egentligen borde vi svenskar ta efter nordafrikanerna och demonstrera mot moderaterna på samma sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar