måndag 9 maj 2011

språk - hindi, engelska, svenska

Ett av de många språk jag försöker förkovra mig är hindi. Det senaste glosan jag lärde mig var enkel att lägga på minnet. Ordet för flaska är bootal. Givetvis gick tankarna till engelskans bottle. Förmodligen har hindi lånat in ordet från engelskan. Ordet bottle har i sig ett intressant ursprung. Det dök upp i engelskan under trettonhundratalet och stammar från det fornfranska ordet boteille, som i sin tur kommer från medeltidslatin butticula liten bytta från senlatin buttis fat, bytta. Från engelskans bottle går tankarna osökt till svenskans butelj. Slutdelen jl avslöjar att butelj har samma ursprung från franskan som bottle, må vara att det svenska dialektordet butt, d.v.s rund träask kan spöka i sammanhanget. Detta är tjusningen med språkhistoria. Många vokabler cirkulerar genom allehanda språk under århundraden och visar på hur kommunikationslederna gått.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar