måndag 30 maj 2011

Språk ungerska, finska, svenska ortnamn Falun Ålem

Ett av de tungomål jag lågsniffar kring är ungerska. Trenne ord har nyligen fastnat innanför pannbenets språkbank. Två vokabler är lite speciella. Ek heter tölgyfa. Gård heter udvar. Har ingen om varför, men jag gillar dem enär de på något vis frammanar bilden av något uråldrigt. I och med att ungerska och finska är besläktade språk, lärde jag mig även finskans motsvarigheter: Ek tammi, talo gård. Jag har faktiskt svårt att se släktskapet i dessa fall. Tillika får jag ej heller samma uråldriga känsla inför de finska glosorna. Det tredje ungerska ordet som nyligen fastnat är falu svenska by. Givetvis tänkte jag direkt på Falun. Orten har fått sitt namn via det fornsvenska ordet fala blekgul torrmark, alternativt skoglös mark. Det ungerska ordet och det svenska kan faktiskt vara besläktade. Fala har närbesläktade glosor i de slaviska språken, varvid ungerskan kan ha lånat in falu från kontakter med grannländerna.
  I förbigående: Min hemort Ålem har två alternativa betydelser. Det betyder antingen långsträckt höjd eller ränna vattenföre. Jag röstar på det sistnämnda som det sannolikaste. För en himla massa år sedan pratade jag med Inger Hasgå vid institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet i telefon. Hon sporde mig om jag visste varifrån Ålem kom. Jag genmälde att det antagligen betydde något med sidofåra till Alsterån, som rinner genom samhället. Jag var nog inte så långt från sanningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar