torsdag 11 juni 2015

Språk: Texmex och chicanospanska.

I och med att undertecknad nyss skrev ett inlägg om Texas, kan jag ävenledes inte låta bli att titta lite grand på språkbiten beträffande denna amerikanska delstat.
  Historiskt betraktat har Texas varit en blandning mellan engelsktalande amerikaner och spansktalande mexikaner. Detta har i sig medfört en intressant språkblandning.
  I dagligt tal finns vad som kallas texmex. Understundom benämnt border lingo ( gränsspråk). Det är helt enkelt när talare av respektive språk blandar in ord från det andra tungomålet. Talaren byter ett ord från sitt eget språk och ersätter det med en glosa från det andra språket. I Sverige ligger vi väldigt nära med svengelska, d. v. s. svenska med instoppade engelska ord understundom. I Texas gäller som sagt engelska och spanska.
  Ett typiskt meningsutbyte kan låta enligt följande:
Donde está la beer bottle? Var finns ölbuteljen?
Esta en el fridge, sobre el second shelf. Den står i kylskåpet, på andra hyllan.
Beer bottle, fridge och second shelf är de engelska ord som används i stället för de spanska.
  Texmex har även specifika ord, bland annat pachinga. Ordet betecknar en politisk måltidssammankomst, där människor träffas över ett mål mat för att diskutera politik eller dra in pengar till en politisk kandidat.
Icke att förglömma är att maträtter och namnen på dessa letat sig ut från texmex över världen. Enchiladas, frijoles refritos och tacos härstammar alla från denna delstats matkultur.

Texas har även chicanospanska. Detta är inte något blandspråk utan den spanska variant som talas i USA. Chicanospanskan är givetvis inte begränsad till enbart Texas, men den har ett starkt fäste i delstaten. Förutom sina egna specifika glosor har chicanospanska ändock lånat in engelska ord. Vad som skiljer dessa från texmex är att glosorna förspanskas.
Vi har till exempel guaifa, jaló,liquear och tiquete. Engelska wife, hallo, lick och ticket. På svenska hustru, hallå, slicka och biljett. Luis Morales är ett fängslande uttryck med betydelsen person med tvivelaktig moral. Chicano har tagit den engelska motsvarigheten loose morals och gjort om orden till spanska namn!
Skillnaden mellan standardspanska och chicanospanska är påtaglig i vissa fall, bland annat beträffande idiom.. När någon försöker dra en vals, kan svaret bli "go tell it to the marines!"på engelska. På svenska ungefär "försök inbilla någon annan!"
På standardspanska är responsen " a otro perro con ese huese!"
I chicanospanska säger man i stället " a vacilar en casa de chapa". Just det sistnämnda uttrycket avslöjar att personen i fråga är hemmastadd i Texas.

Avslutar med ett chicanoidiom jag gillar: Al que no habla, Dios no lo ye!
På svenska: Skraja pojkar får aldrig kyssa vackra flickor!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar