torsdag 5 juni 2014

Oväntat besök i samhället. Språk: svenska, engelska, fornnordiska

Klockan fem på morgonen. Morgonens första tagg ute på balkongen i väntan på att kaffet skulle bryggas. Hyreshusen i Ålems stationssamhälle fick ett oväntat besök. Ett stackars rådjurskid hade oväntat irrat sig in i området. Dessvärre hann jag ej få fram min smartphone för ett foto. Under alla de år jag bott i den anständiga delen av Mönsterås kommun har jag aldrig sett ett rådjur inne i själva bostadsområdet. Kidet försvann mot E22. Förmodligen avsåg det att ta sig till skogen på andra sidan av Europavägen. Jag hoppas att samhället inte har blivit en vandringsled för rådjuren. Vägen genom samhället är tungt trafikerad varför risken för olyckor är stor. Ordet "kid" är intressant. Det härstammar från fornsvenska kid, jämför med isländska kid. Betyder killing, lamm. Båda vokablerna har forngermanskt ursprung. Kid är för övrigt samma ord som förleden i det engelska ordet kidnap, d.v.s kidnappa. Kid betyder egentligen killing. Nap betyder fånga. Med andra ord, egentlig betydelse av kidnap är fånga lamm.. Det urgermanska ursprunget visar sig i att kid är besläktat med fornhögtyska kizzin (samma betydelse), som senare blev dagens tyska Kitze, d.v.s killing. Kitze är för övrigt det tyska ord som blivit kisse på svenska, men i betydelsen kattunge. Språk letar sig fram på alla möjliga sätt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar