torsdag 12 juni 2014

Swedbank Robur aktiv fondfördelning

Swedbanks fondbolag Robur har ånyo visat rekordvinst. Samtidigt har det under en lång tid riktats skarp kritik mot Robur. Alla sparare betalar en avgift för fondförvaltning. Vissa fonder tar Robur ut en högre förvaltningsavgift på, enär de hävdar att dessa är aktivt förvaltade. Detta till skillnad mot indexfonder, som enkom följer aktuella börsers index. Klagomålen har gällt att de aktivt förvaltade fonderna inte alls är aktivt förvaltade. Trots påståenden om annat följer även dessa fonder blott index, om ens det. Swedbanks vd skyller i från sig.  Han hävdar bestämt att fonderna med de högre avgifterna visst är aktivt förvaltade. De portföljansvariga har bara haft otur...
  Låtom oss syna hans påstående lite närmre. Jag väljer januari 2014 som utgångspunkt för tre alternativ. Först kan vi börja med Robur Europafond. Förvaltningsavgift 1,42 %. Avkastning efter 5 år är 44 %. Samtidigt har vi Robur Indexfond Europa. Förvaltningsavgift 0,42 %. Avkastning efter 5 år 44 %. Alltså samma resultat trots aktivt handhavande i den förstnämnda fonden.
  Andra alternativet: Robur Amerikafond 1,42 % i avgift. 70 % i avkastning efter 5 år. Jämför detta med Robur Indexfond USA. Avgift 0,42 %. Avkastning 5 år 69 %. Med andra ord, endast en procentenhets skillnad.
  Slutligen kan vi ta Robur Asienfond. Avgift 1,42 %. Avkastning 5 år 76 %. Ekvivalent fond Robur Indexfond Asien. Avgift 0,42 %. Vinst efter 5 år 76 %. 
(Källor: Morningstar och Privata affärer.)
  Siffrorna säger allt om vad denne vd:s utfästelser är värda. Swedbank tar ut höga avgifter för påstådda tjänster som inte levereras. De lurar de facto sina oskyldiga och ovetande kunder. Som urgammal sparbankskund är jag rent ut sagt förbannad. Folk blir blåsta på sina surt förvärvade sparpengar. Självfallet har vinstdrivande företag rätt att gå med skälig vinst. Oskälig dito är däremot en styggelse. Ännu mer störande:Robur är en koloss på fondmarknaden. De borde kunna locka till sig toppkrafter. Icke så. På det stora hela har Roburt endast lyckats med konststycket att anställa mediokra medelmåttor, som inte klarar av det jobb de har hiskeliga löner för.
  Mitt eget sparande har dragit sina slutsatser. Trots att jag inte har några marginaler försöker jag spara lite grand då och då. Tidigare har det varit i Roburs Asienfond. Jag har spolat det alternativet. I stället har jag valt Robur Indexfond Asien. Det finns ingen som helst anledning att kasta bort pengar på högre avgift i en fond, som inte klarar av att slå index. Jag brukar komma upp i en sparsumma på ungefär 500 pix. Därefter brukar alltid en oväntad utgift göra att jag blir tvungen att lösa in fondandelarna. Dock, jag försöker i alla fall. Just nu har jag inget sparat alls. Cheryls sjukhusvistelse länsade min plånbok totalt. Å andra sidan, hennes liv är mer värt än allt guld i Fort Knox!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar