fredag 1 oktober 2010

universitet och folk med bakgrunder

I akt och mening att hitta en praktikplats åkte jag nyss till Kalmar. I samband härmed passade jag på att smita bort till Linnéuniversitet. Hinner knappt dit förrän en studievän kom springande fram till mig. "Är du tillbaka på högskolan nu?" Hon log stort och fortsatte omedelbart med att berätta att hon fått VG på en tenta. Jag log matt. Undertecknad var glad för hennes skull men var tvungen att berätta att studier inte finns i tankarna för tillfället. Viljan finns. Det är inte problemet. Vad som hindrar mig är att alliansen mot Sverige infört försämrade studievillkor just för att hindra folk från att studera. Tydligen är det viktigare att folk ska ägna sig åt att rensa ogräs i rabatter än åt att studier som leder till jobb. Franska revolutionen ledde en gång i tiden fram till ord såsom "frihet, jämlikhet och broderskap". Därmed följde också Upplysningen. En tankegång i den är att folk inte ska ha mindre resurser och möjligheter än andra när ojämlikheten uppkommit ur omständigheter de inte haft möjligheter att påverka, exempelvis att föddas i en fattig arbetarfamilj kontra födelse i en snorrik Djursholmsfamilj. Förr kunde alla studera på lika villkor. Numera är reglerna sådana att blott folk med ekonomiskt gynnad bakgrund kan studera. Därmed drabbas demokratin. Utbildning bör leda fram till självständigt kritiskt tänkande, vilket gynnar demokratin. Den så omhuldade "marknaden" vill annorledes. Den vill ha obildade människor, som lättpåverkade av reklam köper skräpprodukter för dyra pengar. Jag vill tillbaka till studier av ytterligare en orsak. Genom tidigare studier har jag träffat på människor med en annan bakgrund än min egen. För en språkliebhaber som undertecknad är ett universitet en guldgruva. Jag har haft möjligheten att träffa människor med annan bakgrund än min egen. Därigenom har jag fått inblick i andra kulturers tankesätt och lärt mig mer om omvärlden. Dima, palestinsk, Ana, bosnisk, Ieva litauisk, Jason,engelsk, Ephraim, amerikansk, Johannes,grekisk. Utan dem i Sverige hade mitt sociala nätverk varit oändligt många dimensioner fattigare.