lördag 22 november 2014

Lokaliseringsflytt av livsmedelsbutik i Ålem

Vid hyreshusen i Ålem finns en livsmedelsaffär otympligt placerad. För de boende i området är butiken nära till hands. Så icke för bilburna. Svårt att placera sig vid parkeringen i anslutning till affären och svårt att ta sig därifrån. Nu ska affären flytta.
  Framåt hösten 2015 ska butiken i fortsättningen befinna sig i närheten av brandstationen, som i dagsläget härbärgeras på andra sidan av en genomfartsväg. Järnhandeln ska dock vara kvar i samma byggnad. I och för sig tror jag att flytten blir lyckad beträffande affärens omsättning. Däremot ställer jag mig tveksam till trafiksituationen.
  Efter avslutad insats på min fas3-plats tar jag bussen hem från Mönsterås. Jag kliver av vid brandstationen, enär denna tur inte kör in till Ålems busstation av någon abstrus anledning.
  Min nervositet är stor varje gång jag ska passera genomfartsvägen över till hyreshusområdet. Bortsett från min grönvita halsduk har jag nästan bara mörka kläder. Härvidlag är jag i praktiken osynlig för bilister i och med att jag saknar reflexer. Undertecknad går över vägen enbart om det inte finns bilar inom synhåll. Ren försiktighetsåtgärd.
  Hur blir det sedan när även livsmedelsaffären huserar på andra sidan vägen? För de äldre (vi har många pensionärer i Ålem) och yngre är fötterna det enda transportmedel som finns. Riskerna för trafikolyckor kommer att öka markant med detta i åtanke.
  Tänker också på en granne i mitt trapphus. Denne tittar notoriskt djupt i glaset, för att uttrycka det milt. Nästan varje kväll vid halvåttatiden är det samma historia. Grannens sprit har tagit slut, varvid han alltid stapplar i väg till butiken på snusen. Trots att nabon är påtagligt rund under fötterna får denne alltid köpa en sexpack 3,5. Inte tillåtet enligt lag, men affärer på småorter har sina egna seder och bruk. Hur som haver, ibland är det knappt grannen kan ta sig hem från affären med tanke på berusningsgraden. Det behövs ingen större stjärna för att räkna ut faran för denne individ på kvällarna, när han ska korsa genomfartsvägen.
  Å andra sidan finns inte mycket till val. Ska Ålem även framgent ha en livsmedelsbutik krävs en flytt.
  För mig personligen spelar det inte så stor roll. Undertecknad bojkottar livsmedelsaffären i Ålem. Jag pantar enkom burkar i sagda butik. Förvisso bör man handla på hemmaplan, men då gäller det också att en innehavare av en butik beter sig anständigt.