måndag 29 december 2014

Språk: Svenska ord i engelskan. Färöiska. Isländska. Iriska.

Härförleden satt min fader och tittade på TV-programmet Engelska antikrundan. Efter sändningen ringde han undertecknad. Till sin förvåning hade han hört en engelsman säga "absolut" vid ett inslag som "handlade om irländsk bandy". "Absolut är väl ett svenskt ord? Finns det i engelskan också?" frågade han mig. "Jo, ordet finns i engelskan, fast det stavas lite annorlunda. Absolut är egentligen inte svenskt från början. Ordet kommer från latinet" replikerade jag. Därefter lade jag till att spelet som påminde om bandy förmodligen rörde sig om hurling, alternativt camogie på irländsk engelska.
  Glosan absolut finns i de flesta europeiska språk. Engelsmännen stavar det absolute. Själva ordet härstammar från latinets absolutus, vilket betyder förbehållslös, befriad från.
  Dock, ordet förekommer ej i isländska och färöiska vad jag vet. På isländska säger man algjörlega, skilyrdislaust eller vissulega. I talspråk kan färöingar höras yttra apsalutt, men i skriftspråk används avgjördur eller endaligur.
  Vad beträffar den irländska bandyn är hurling för män. Glosan härstammar antagligen från lågtyska i betydelsen kasta. Camogie är varianten för kvinnor. Den vokabeln har sitt ursprung i iriska (irländsk gaeliska) camóg i betydelsen krokig käpp. Hurling/camogie kan sägas vara en korsning mellan hockey och lacrosse. Skillnaden mellan och hurling och camogie är ungefär som mellan baseboll och softboll. Hurling och baseboll är till för män. Camogie och softboll är mjukare varianter av dessa sporter och till för kvinnor.

Naturligtvis kryllar det annars av nordiska glosor i engelskan av historiska skäl. Renodlade låneord från svenskan är få till antalet beträffande modern tid.
  På 1700-talet fick engelsmännen isblink av oss. Numera stavar väl de flesta engelsktalande ordet iceblink. Under 1800-talet begåvade vi anglosaxarna med polska och smorgasbord. På 1900-talet en liten mikroexplosion av svenska glosor: Fartlek, glögg, ombudsman, palsa, pipkrake, rya, tjaele och varve. Jag skulle gärna vilja infoga gravadlax, men troligen har detta ord äntrat engelskan via norska. Hugget som stucket kanske. Vokabeln klister har också letat sig in i det engelska språket genom norskan. Förmodligen i samband med  norska skidåkare och vallning. Vi kan alltså inte ta åt oss äran.
  Jag ler lite grand åt att fartlek numera ingår i den engelska ordskatten i idrottsliga sammanhang. Glosan fart i självständig form betyder "släppa vind".  Många engelskspråkiga torde dra på munnen vid användandet av detta ord.

Vi ska inte glömma ordet bat för läderlapp. I och för sig har detta ord funnits på de brittiska öarna sedan vikingatiden, men fängslande nog är glosan från början ett svensk dialektord. Tyvärr har jag aldrig lyckats utröna från vilken dialekt.

Om någon händelsevis känner till fler svenska ord i engelskan vore jag tacksam att få ta del av dem.
 
 

tisdag 23 december 2014

KLT och kollektivtrafiken i Mönsterås kommun

Kollektivtrafiken har bara blivit sämre och sämre. KLT verkar göra allt för att slippa resenärer, när företaget borde vara glada över att de har några med tanke på hur de beter sig. Var tyvärr tvungen att åka till Mönsterås. Inköp av torrfoder till Cheryl och potatis till mig. Det går fortfarande enstaka bussar från samhället till andra orter, men antalet har minskat drastiskt.                                            Träffade en pensionär vid busshållplatsen hemmavid. Hon fullkomligt öste galla över KLT och de som planerat busstrafiken. Förr kunde hon handla i Mönsterås. Så icke längre. De flesta bussar går ej in i Ålem längre utan stannar enbart vid Europavägen. Därifrån är det en halvtimmas promenad. Bära kassar den sträckan är inte att tänka på för pensionärer. Så icke heller för många av oss andra åldersstigna. Förr brukade jag alltid handla i Kalmar varenda gång jag tog bussen dit. Icke nu längre. Kånka på proppfull axelväska och tvenne fulla plastpåsar från Europavägen till hyreshusen är en för tung uppgift, i synnerhet om det på råga till allt ösregnar eller snöar.
   Vid vissa turer ska det finnas anslutningsbussar. Detta fungerar sällan. Anslutningsbussarna har andra tider att passa, varvid många passagerare helt enkelt blir strandsatta vid E22:an. Det hjälper ej att säga till att man ska med anslutningen. Det är inte busschaffisarnas fel, utan KLT som inte får tiderna att fungera.
   Många äldre som har svårt att gå, saknar dessutom de fysiska förutsättningarna att kunna ta sig till E22. De tvingas därför anlita färdtjänst för att kunna ta sig någonstans, alternativt kontakta bekantskaper med bil. Därigenom ökar miljöutsläppen. KLT är alltså ett företag, som struntar i miljöaspekterna. 

  Kommunalrådet Åkesson i Mönsterås brukar skryta om att kommunikationsmöjligheterna är goda i kommunen. Uppenbarligen har denne politiker aldrig behövt utnyttja kollektivtrafiken.
     Än värre, jag hade för avsikt att plocka till mig den nya tidtabellen, som började gälla den 13 december. Jag fick fikon. KLT har slutat trycka tidtabeller. Resenärer hänvisas till Internet eller att ringa till KLT för att få information. Därvidlag sätter de många resenärer på pottkanten. Alla har faktiskt inte dator. Självfallet ska resenärer inte behöva ringa bussbolaget för att få reda på tider för resor. Tryckt tidtabell för resenärer är en självklar rättighet. Enkelt uttryckt, förutom att KLT är en miljöbov, klarar företaget inte att utföra det uppdrag de har inom kollektivtrafiken på ett tillfredsställande sätt. En stor tumme ner för KLT!

måndag 15 december 2014

Visselblåsaren Snowden, scientologirörelsen

Visselblåsaren Snowden har vid flera tillfällen uttryckt önskemål om att få komma till Sverige. Förståeligt, om än oklokt. Svea rike har ett utlämningsavtal med USA och svenska regeringar har inget bra renommé beträffande påtryckningar från andra nationers dito. Baltutlämningen på fyrtiotalet är bara ett exempel. Det finns ju också en viss anledning till att grundaren av Wikileaks, Assange, gömmer sig på en ambassad i utlandet. Assange fruktar att bli utlämnad till Förenta staterna om han återvänder till Sverige för åtal om våldtäkt. (Är han skyldig till våldtäkt, ska han givetvis ha ett fängelsestraff). Sannolikheten för ett utlämnande till det stora landet i väster är stort.
  Svårigheterna för svenska regeringar att stå upp mot större länders dito, visade sig bland annat i fallet med scientologernas "bibel". För några år sedan lämnade en privatperson in ett exemplar av deras bibel till en myndighet, varvid publikationen blev en offentlig handling. Därmed kunde vem som helst begära ut scientologernas skrift från myndigheten för läsning. Hjärntvättarsekten vart totalt skräckslaget. Omedelbart skred de till aktion. Hårt indoktrinerade medlemmar av sekten belägrade myndigheten med begäran om läsning av skriften, varvid de satt alla öppna timmar i myndighetens lokaler med volymen i knäet i avsikt att hindra utomstående från att ta del av scientologernas budskap till den inre kretsen av medlemmar. Därefter snyftade hjärntvättarsekten hos den amerikanska regeringen. Den i sin tur grymtade aningen irriterat på den svenska dito. Vips var scientologernas bibel plötsligt inte en offentlig handling längre! "Det fanns en betydande risk för handelshinder" hördes det sedermera ursäktande från den svenska regeringen. Som svensk medborgare kändes det bara att pinsamt att höra urskuldandet. Den svenska regeringen gav helt enkelt efter för påtryckningar utan att ens bjuda det minsta lilla motstånd. Bedrövligt.

  Den hjärnmanipulativa rörelsen scientologerna? Organisationen grundades av den sanslöst usle science fictionförfattaren L. Ron Hubbard. Enligt honom är människor mentalt och fysiskt handikappade av så kallade enagram. Dessa sägs först vara prenatala och postnatala trauman som kroppen inte lyckats assimilera. Med av Hubbard föreskriven teknik kan personer neutralisera dessa trauman och i förlängningen bli friskare och skaffa sig en större intelligens. (John Travolta och Tom Cruise tillhör denna hjärndestruerande sekt. Kan någon i ärlighetens namn kalla dessa tvenne skådisar för begåvade å hjärnan till?)
  Tekniken för högre intelligens uppnås genom kurser innehållande bland annat seminarier och kvasipsykoterapi. Medlemmar får haspla ur sig sina påstådda svagheter inför en förhörsledare, vars enda uppgift är att eliminera självständigt tänkande. Denne knäcker i grunden självförtroende och autonomt tänkande hos den enrollerade i organisationen och planterar i stället Hubbards mudder i hjärnan hos individen. Detta sker via flera kurssteg. Givetvis får medlemmen betala dyrt för dessa "kurser". Väl framme vid det sista steget får scientologen veta att enagramen egentligen är andar från en annan planet som bosatt sig i människors kroppar här på vår jord...Denna "kunskap" kostar medlemmen minst en kvarts miljon. För att undvika problem från myndigheter kallar sig hjärntvätttarsekten för en kyrka. Därvidlag kan de klara sig undan med dessa brottsliga metoder.
 

Byte av barberarsalong, pantbank

Härförleden anförträddes en resa till Kalmar. Tvenne syften fanns med min resa. Punkt nummer ett var ett besök i Telias butik för att få hjälp med min krånglande smartphone. Punkt nummer två var hårklippning. Avhandlade punkt nummer två först.
  Tidigare har undertecknad klippt sig hos en frisörsalong i Mönsterås kommun. Sålunda blir det inte fortsättningen. Den frisörska som klippte mig därstädes kläckte ur sig en långbrofåneaktig kommentar, som inte föll i god jord hos undertecknad. Kvinnan visste om att jag har en katt, en ögonsten viktigast av allt för undertecknad. Barbererskan besatt en annorlunda åsikt om feliner. Hennes familj ägde en gång i tiden en katt. Familjen tyckte det var för jobbigt med en dylik varelse, varvid "de gjorde sig av med den". Detta yttrande följdes av ett kort skratt. Kallt. Känslolöst.
Undertecknad skrattade inte. Mitt barr var halvklippt. Annars hade jag lyft ändan ur frisörstolen och klampat ut från salongen. Sade inget under resten av klippningen. Efter frisyrändringen betalade jag och gick ut därifrån för att aldrig mer återvända.
  I fortsättningen är det i Kalmar jag låter håret falla för saxen. Bardskäraren därstädes håller tyst under ansning av barret. Dymedelst har denne frisör min uppskattning.
  Av en händelse ligger en pantbank vägg i vägg med den frisörsalong jag frekventerade. Med tanke på att alliansen mot Sverige och Sverigedemokraterna numera är såta vänner, har Sveriges alla pantbanker all anledning att jubla. Fälld budget lika med fler kunder. Ju fler människor som utnyttjas som gratis arbetskraft utan att få lön för sitt arbete, ju fler sjuka som får sin sjukdomsbild förvärrad eftersom de tvingas halvsvälta på socialbidrag i stället för den sjukförsäkring de har rätt till, ju fler fattigpensionärer som är tvungna att köpa djurmat på burk för att mat i sig, ju sämre Sveriges statsfinanser blir, desto bättre affärer för pantbankerna. Ägarna till dessa inrättningar har all anledning att jubla inför det faktum att allianspartierna och Sverigedemokraterna numera slagit sina påsar i hop. Sorgligt för Sverige. Sorgligt för det svenska folket.
 

torsdag 11 december 2014

I veckan har bostadsbolaget beslutat sig för att ändra källsorteringssystem vid hyreshusen, där undertecknad bor. Vid gaveln till mitt hyreshus finns en container för tidningspapper. Bakom containern soptunnor för hushållsavfall. Framgent ska det vara tvärtom. Hushållsavfallet ska slängas i containern, tidningspappret i en enda soptunna. Jag tvivlar på det lyckade i denna tankegång.
  Bostadsbolaget satte upp en skylt med hushållssopor på containern. Detta utan att tömma innehållet först. Klyftigt av Mönsterås bostäder. Resultatet blev att  de boende blandade tidningspapper och hushållsavfall, enär ingen visste vad som gällde.
  Nu är i och för sig alla soptunnor utom en bortforslade, men jag förutser att området kommer att bli mycket mer nedskräpat. De flesta har sitt hushållsavfall i plastpåsar. Hålen i containern är trånga. En myckenhet av matavfall och övrigt riskerar därmed att hamna bredvid containern, snarare än i. Ökad risk för skadedjur i närheten av hyreshuset. Definitivt ingen rolig förespegling. En soptunna för tidningspapper är alldeles för otillräckligt, speciellt med tanke på all reklam inför jul och nyår.
  Förmodligen kom detta initiativ till för att minska risken för sopor, som egentligen inte hör hemma bland hushållsavfallet och tidningspapper, men uppenbarligen har Mönsterås bostäder inte räknat med hur många människor tänker. Går sopor inte i containern, ställer många soporna bredvid i stället. Mer nedskräpning, inte mindre. Vi får se hur länge det här experimentet pågår.

lördag 22 november 2014

Lokaliseringsflytt av livsmedelsbutik i Ålem

Vid hyreshusen i Ålem finns en livsmedelsaffär otympligt placerad. För de boende i området är butiken nära till hands. Så icke för bilburna. Svårt att placera sig vid parkeringen i anslutning till affären och svårt att ta sig därifrån. Nu ska affären flytta.
  Framåt hösten 2015 ska butiken i fortsättningen befinna sig i närheten av brandstationen, som i dagsläget härbärgeras på andra sidan av en genomfartsväg. Järnhandeln ska dock vara kvar i samma byggnad. I och för sig tror jag att flytten blir lyckad beträffande affärens omsättning. Däremot ställer jag mig tveksam till trafiksituationen.
  Efter avslutad insats på min fas3-plats tar jag bussen hem från Mönsterås. Jag kliver av vid brandstationen, enär denna tur inte kör in till Ålems busstation av någon abstrus anledning.
  Min nervositet är stor varje gång jag ska passera genomfartsvägen över till hyreshusområdet. Bortsett från min grönvita halsduk har jag nästan bara mörka kläder. Härvidlag är jag i praktiken osynlig för bilister i och med att jag saknar reflexer. Undertecknad går över vägen enbart om det inte finns bilar inom synhåll. Ren försiktighetsåtgärd.
  Hur blir det sedan när även livsmedelsaffären huserar på andra sidan vägen? För de äldre (vi har många pensionärer i Ålem) och yngre är fötterna det enda transportmedel som finns. Riskerna för trafikolyckor kommer att öka markant med detta i åtanke.
  Tänker också på en granne i mitt trapphus. Denne tittar notoriskt djupt i glaset, för att uttrycka det milt. Nästan varje kväll vid halvåttatiden är det samma historia. Grannens sprit har tagit slut, varvid han alltid stapplar i väg till butiken på snusen. Trots att nabon är påtagligt rund under fötterna får denne alltid köpa en sexpack 3,5. Inte tillåtet enligt lag, men affärer på småorter har sina egna seder och bruk. Hur som haver, ibland är det knappt grannen kan ta sig hem från affären med tanke på berusningsgraden. Det behövs ingen större stjärna för att räkna ut faran för denne individ på kvällarna, när han ska korsa genomfartsvägen.
  Å andra sidan finns inte mycket till val. Ska Ålem även framgent ha en livsmedelsbutik krävs en flytt.
  För mig personligen spelar det inte så stor roll. Undertecknad bojkottar livsmedelsaffären i Ålem. Jag pantar enkom burkar i sagda butik. Förvisso bör man handla på hemmaplan, men då gäller det också att en innehavare av en butik beter sig anständigt.

tisdag 7 oktober 2014

Basket VM damer medaljmatcher, Hockeyallasvenskan två matcher vecka 40

Basket bronsmatch Turkiet-Australien 44-74.
Höll givetvis på australienskorna. Mitt mejlkonto finns på ett australiskt universitet och Australien är ett av de länder jag skulle kunna tänka mig att flytta till.

Australien visade direkt från start var skåpet skulle stå. Tolv poängs ledning direkt under de första minuterna. Redan där var turkiskorna slagna. De sistnämnda var tämligen misslyckade matchen igenom. Skyttet fungerade inte. Returtagningen under korgarna var miserabel. De spottade förvisso upp sig lite grand i slutet av bronsmötet, men trots importamerikanskan Sanders var de utklassade.
  I Australien var Taylor suverän. Har både spelsinne och utseende. Tolo är en klippa i försvarsspelet.
Mitchell är en lattjo liten ärta, som trots brist på längd gör en insats i speluppläggen.

Basket guldmatch Spanien-USA 64-77.
USA är överlägsna i dambasketen. Det visade de redan i semifinalmatchen mot Australien. De sistnämnda stretade emot bra i den uppgörelsen, men saknar det sista steget upp till amerikanskornas nivå. (Den semin var för övrigt den moraliska finalen.)
  Spanien vart frånsprungna direkt. Trepoängsskyttet från amerikanskorna satt från början och siffrorna rann i väg. Bäst i USA var Moore, en säker skytt. Whalen fungerade galant som spelfördelare. Min favoritamerikanska är annars Sue Bird, men i just denna match kom hon inte till sin rätt.
  Spanjorskorna brast framför allt i spelet under korgen. Cruz, bästa spanjorskan, försökte understundom men hon var alltför ensam. Lyttle och Nichols i Spanien glänste till lite då och då, men detta var inte deras afton.
  USA lät spanjorskorna hyfsa till resultatet i slutet. Det kunde de kosta på sig.

Hockeyallsvenskan AIK-Karlskoga 5-3.  (2-10-2014)
  Enkel sammanfattning. Karlskoga spelade fysiskt. Tyvärr ofta över gränsen. Drog på sig många onödiga utvisningar. Deras största brist. Gnaget har transatlantkedjan. Deras tillgång.
  Karlskogas utvisningar avgjorde till solnaiternas vinst.

Hockeyallsvenskan Mora-Vita Hästen 0-1. (4-10-2014)
  Två lag med liknande speltaktik. Tråka ut motståndarna och göra mål på kontringar.
  Vita Hästen är ishockey á la Bob Houghton under dennes tid som tränare i Malmö FF. Fyra man i en box, en släpande. Snabbt in på mål när tillfälle ges.
  Mora ägnade sig åt spel vid sargerna, i den här matchen så illa tvungna.
  Ett enda mål säger allt om hur "rolig" denna uppgörelse var för åskådare som vill ha action.måndag 29 september 2014

Bojkott apotek i Mösterås

Min katt lider av giftstruma, varvid hon är i trängande behov av en receptbelagd medicin vid namn Felimazole. Utan den lever hon inte länge. I begynnelsen införskaffade jag detta medikament vid apoteket i Mönsterås, enär det ligger närmast min hemort. Så icke definitivt längre.
  Jag hade ungefär en veckas förråd av tabletter kvar i medicinburken, varvid det blev dags att göra ett nytt inköp. Undertecknad tog bussen till Mönsterås och knatade in på ortens apotek. Jag lämnade fram receptet. Jag fick omedelbart tillbaka det nämnda. De hade ingen medicin hemma. Jag sporde varför. "Vi tar inte hem medicin förrän det har tagit slut. Vi vill inte ha något lager."var svaret.
  Undertecknad bet sig i läppen för att inte säga något olämpligt. Märkbart irriterad framförde jag att "den här medicinen måste ni ha hemma. Den är livsviktig. Utan medicinen dör de sjuka djur som behöver den."  Den apoteksanställda fnyste bara och replikerade snäsigt "du får väl se till att du hinner före de andra som köper den!" Jag tittade på henne. Undertecknad slog knut på sig själv för att inte vråla otidigheter rakt in i hennes hånfulla ansikte.
  Jag vände på klacken och gick ut därifrån. Undertecknad kokade av ilska. Det apoteket kommer inte att få en krona av mig i fortsättningen. Med avsikt struntar detta apotek i att ha medicin till försäljning. Den här förrättningen, vars existens går ut på att tillhandahålla livsavgörande medicin till allmänheten, menar faktiskt att vi som har ansvaret för våra käraste familjemedlemmars vård ska tävla med varandra för att få tag på livsnödvändig medicin. Dessutom, vilket detta apotek inte verkar förstå, om jag hinner före någon annan vårdhavare, innebär detta att denne någon får vara utan medicin till just sin sjuka familjemedlem.
  Till råga på allt bryter detta apotek mot lagen. När apoteksmonopolet luckrades upp, ändrades även lagen till förfång för oss kunder. Tidigare var apoteken skyldiga att ha medicin i lager. Detta ändrades till att apoteken får 24 timmar på sig att införskaffa nytt om medicin tagit slut. Egentligen inte acceptabelt. Dock, apoteket i Mönsterås tar 48 timmar på sig att införskaffa medicin som saknas! Ett klart brott mot apotekslagen, vilket de inte bryr sig om. De fortsätter att sälja slut på medicinen innan de tar hem nytt.
 Tursamt nog för mig och framför allt för Cheryl brukar jag ha ärenden till Kalmar då och då. Jag köper hennes medicin där. Det apoteket har trevlig personal, billigare priser än i Mönsterås och inte minst, de har alltid medicin i lager. Stor skillnad mot apoteket i en viss köping.
  Var det detta som var meningen med att privatisera apoteksnäringen?

Hockeyallsvenskan och Premier league 26-28 september 2014.

Hockeyallsvenskan Asplöven-Björklöven 2-3.
Asplövens hetsporrar körde full framåt med fysiskt spel. Bristerna syntes dock. De hade väldigt svårt att komma in på mål och fick avlossa skott utifrån. Tappade markeringar utgjorde att Björklöven kunde göra sina mål.
  Björklöven hade backväxeln ilagd från start. Använde sig av boxspel. Backarna tvingade ut Asplövens lirare till sargerna. Målvakten Mattsson hade en lyckad afton. Matchbilden präglades av att Björklöven drog på sig onödiga utvisningar. Dessa möjliggjorde Haparandalagets mål. Umeålaget satte sina mål via Asplövens misstag, härav resultatet. Erfarenhete hos Umeålaget gav utslag. Premier League  Manchester United-West Ham 2-1.
  Första och andra halvlek handlade en hel del om tjongande på mittplan, där West Ham föreföll ha ett litet övertag.
  Första halvlek: Rooney var med överallt på plan i början. Satte ett tjusigt mål. van Persie var högklassig. Vi får vänta på Falcaos första mål i England. Denne har siktet inställt än. Trots mina farhågor gjorde Rafael en skaplig insats.
  Andra halvlek: Rooney fick en mental kortslutning. Satte en hoppspark i närheten av skrevet på en West Ham-spelare. Naturligtvis rött kort. Borde rendera i flera matchers avstängning.
  Resten av halvleken handlade om att United försökte försvara sina tre poäng. Lyckades. Backen McNair var en klippa i slutet. Sista halvtimmen var nervig. West Ham borde ha kvitterat.
  Mitt Man United-hjärta gladdes över vinsten.
   Arsenal-Tottenham 1-1.
  Arsenal körde press högt upp. Snyggt ihopsnickrade anfall, så ock Tottenham i början av andra halvlek. De var dock för heta. Markeringsmiss bäddade för Tottenhams ledningsmål. Arsenals kvittering var skrattframkallande. Wilshere sparkade högt i luften och missade ett perfekt inlägg. Alla andra spelare vart totalt ställda utom målgöraren, som busenkelt satte kvitteringen. Arsenal hade annars svårt att komma igenom på mitten.
  Arsenals Özil har spottat upp sig på anfallsfronten och har bra stöd i kollegan Welbeck.
  I Tottenham var dansken Eriksen stabil i första. Hoppas att han är sjuk de gånger danskarna ska möta Sverige i landskamp. Backarna Kaboul och Verthongen fungerade bra som backlås. Den förstnämnde backen var också den som såg till att Tottenham fick en pinne. Denne kämpade som en modern Sven Dufva i försvaret. Det åsido, Arsenal borde vunnit.


  Hull-Manchester City 2-4.
  Mycket underhållande match, trots att jag är Manchester United-supporter. Hull försökte trilla boll, men de räckte inte till. Skillnad på spelarmaterial visavi Manchester City. Hulls försvar glömde markeringarna, varvid Manchesters spelare då och då hade lekstuga i Hulls straffområde.
  Manchesters Agüero var het på gröten under matchen, men hela laget slappnade av efter att ha tagit ledningen med 0-2. För lätt uppgift för dem. Då gjorde sig Manchesters back Mangala synlig. Tyvärr på ett negativt sätt för Man City. Först gjorde han självmål via nick i en ohotad situation, därefter orsakade han en straff för Hull och ådrog sig ett gult kort samtidigt. Denne bör inte få lön för den här matchen.
  Hulls spelare fick champagne i benen och förmådde att flytta upp spelet ett tag, men Man Citys tyngd fick övertaget. Manchester trummade på. Självfallet satte den inbytte Lampard det avgörande 4-2.
  Southampton-Queens Park Rangers 2-1.
  Det  syntes lång väg att QPR:s backlinje inte håller måttet trots att de gått tillbaka till en ren sådan.
Enkom Southamptons usla spel gjorde att QPR kunde hålla jämna steg med hemmalaget.
  QPR:s back satte en läcker balja. Plockade ner en passning vid straffområdet och krutade bollen rakt i mål. Min glädje höll inte länge. Sekunderna efter satte Southamptons italienske anfallare ett liknande mål fast snyggare. Nertagning och bicycleta.
  Mitt QPR-hjärta sörjde.
  Liverpool-Everton 1-1.
  Matchen höll skaplig intensitet. Liverpool hade mest press. Evertons omställningar var för långsamma. Ledningen var logisk. På övertiden slappnade Pool av. Evertons Jagielka kvitterade med läckert skott. Onödigt poängtapp av Pool.
  Liverpools Gerrard gjorde ett frisparksmål, men i övrigt inget utmärkande. Förvisso stod Pools italienare Balotelli upp i några närkamper, men likväl bevisade han vad undertecknad alltid ansett om lirare från stövellandet: Italenska fotbollsspelare är inte bara fotbollsspelare, italienska fotbollsspelare är också döende primadonnor! Liverpools köp av Balotelli är som sagt obegripligt.
  I Everton svarade deras målis Howard för en hyfsad insats i den första halvleken. Forwarden Lukaku försökte framåt, men var för ensam och fick för hopplösa bollar.
  Liverpool borde vunnit.
  Crystal Palace-Leicester. Somnade tyvärr, men vilken mäktig läktarsång Palaceklacken har! Den ekar fortfarande i min öron.

lördag 27 september 2014

Språk: sporttermer, finska, fornnordiska, ortnamn Norrbotten, England, namn på idrottslag

I Mönsterås blev jag tillfrågad härförleden om jag visste varför ishockeylaget Vita hästen från Norrköping heter som de gör. Kunde svara.
 Fordom hade Peking tvenne hockeylag: IFK Norrköping och Sleipner. IFK kallades de vita och Sleipner hästen. (Sleipner är Odens åttafotade häst i asatron). Vid sammanslagningen av dessa två lag vart Vita hästen den lämpliga kompromissen. Denna min kunskap kommer från en kommentator på Viasat hockey. Enda gången man haft någon nytta av de kommentatorerna.
  Jag berättade ävenledes för ovannämnde frågeställare varför Asplöven från Haparanda heter som de gör. Här kom mina språkkunskaper till nytta. Det är alltid roligare med kunskap ur egen fatabur.
  Umeå kallas björkarnas stad, varvid deras hockeylag fick namnet Björklöven. Asplövens namn har en liknande bakgrund. Ortnamnet Haparanda är en försvenskning av finska ord från den tiden Sverige och Suomi var ett rike. Asp heter haapa på finska. Strand heter ranta. Haaparanta vart omsider Haparanda, det vill säga Aspstrand. Namnet på hockeylaget blev i analogi med detta Asplöven. Fyndigt tänkt för att vara från någon norr om slussen.


Häromkvällen stod jag utanför min port och rökte, som jag plägar göra. Ut från porten kom en nyinflyttad pensionär från Trollhättan. Denne är intresserad av motorsport. Han saknar egentligen allt intresse för bollsporter men hade råkat se snuttar av en fotbollsmatch. Pensionären hade hört ord han inte förstod. Därför frågade han mig. "Vad betyder hat trick? Och derby då, är det inte en stad i England?"
   Jag förstod hans förvirring. Förklarade att hat trick innebär att en spelare gör tre mål i en och samma match. Ett äkta hat trick är när målen görs under endast en halvlek. Derby är när två lag från samma område möts.
  Undertecknad förklarade inte bakgrunden, men det kommer här.
Hat trick härstammar från cricket. När en kastare tagit tre "grindar", bestående av tre grindpinnar, med tre kast i följd kallas det för hat trick. Detta uttryck har sedan vandrat vidare till andra områden.
   Derby har sitt ursprung från staden Derby. Under slutet av 1800-talet började den tolfte greven av Derby anordna en årlig hästkapplöpning med hästar från närområdet. Ordet flyttade snart över till andra sporter med betydelsen match mellan två lag i varandras närhet.
  Ortnamnet Derby är i sig intressant. Det har sin härkomst från vikingatiden och är fornnordiskt. Ortnamnet är en sammansättning av djúr och bý, det vill säga "ställe där hjortar hålls". Alla brittiska ortnamn som slutar på by härstammar från vikingarnas tid på de brittiska öarna.

Hockeyallsvenskan Västerås-IK Oskarshamn, NFL Wasington Redskins-New York Giants

Hockeyallsvenskan Västerås-IK Oskarshamn 3-0.

 Inte mycket till match att skriva om. Västerås höll i taktpinnen från start. Oskarshamn var ett nummer för litet. Smålänningarna hängde inte med för fem öre.Västeråsarna hade stor tyngd framåt och oskarshamnarna vägde för lätt, vilket syntes när Västerås satte press i IKO:s målvaktsslott.
Oskarshamn ska vara glada att de slapp undan med blott en tremålsförlust. Med spelet som Västerås visade i den här matchen, bör de verkligen ligga högt upp i tabellen framledes.
  Bäste spelaren i mitt tycke var Västerås Jeremy Williams. Han hör egentligen hemma i SHL.

NFL Washington-New York Giants 14-45.
Utklassning på ett pinsamt för rödskinnen i Washington.
Washingtons kvartsback Cousins vart säckad redan i inledningen och hade definitivt ingen lyckad kväll. Passningarna från Cousins och försöken till mottaganden av övriga spelare fungerade inte. Många fumlanden, vilket ledde till jättarna fick flera vändningar (turn overs).
  Rödskinnen sprattlade till lite i den andra kvarten, men det handlade mest om dödsryckningar. Ju längre matchen led, desto mer led Cousins. Syntes lång väg att dennes självförtroende rasade i botten.
  Motsatsen var jättarnas kvartsback Manning. Detta var hans kväll. Flertalet långpassningar som nådde avsedd mottagare. Fyra touch down-passningar plus att han själv fick göra en egen touch down. Rödskinnens försvar hade verkligen hoppat i galen tunna under matchen.
  Giants spelare lyckades också med sina långlöpningar över plan.
  Fjärde kvarten var ett sömnpiller. Washington hade i praktiken redan sträckt armarna i luften. De får försöka glömma den här matchen i möjligaste mån. New York Giants i allmänhet och Manning i synnerhet kan suga på den här karamellen resten av året.

torsdag 25 september 2014

Sport: Hockeyallsvenskan, Premier League, National Football League vecka 38/39.

Hockeyallsvenskan AIK-Timrå 2-3.
AIK har stora problem med att få spelet att fungera, vilket syntes i den här matchen mot medelpadingarna. Gnaget kör med hafshockey, rent ut sagt. Det fungerar inte mot bättre motstånd i hockeyallsvenskan.
  Rent taktiskt sett körde råttorna med en fyrbackslinje, varvid en spelare släpade. Timrå forecheckade högt och korvade i hop sig i mitten i en box nästan hela matchen. Det gjorde det enkelt för medelpadingarna att freda sitt mål, även om de själva inte var så lyckade framåt.

 Rögle-AIK 3-4.
Viktig match för båda lagen i nedre delen av tabellen. Gnaget var mest peppade den här gången. I första perioden verkade inte skåningarna ha insett att domaren blåst i gång spelet.
  För råttorna handlade det om att tjonga ner pucken i anfallszon och jaga efter. Enkelt spel. Rögle satsade på att spela sig igenom. Så småningom fungerade AIK:s taktik bäst.
  Ur matematisk synvinkel körde Gnaget med en kvadratformation med en släpande spelare. Rögle använde sig av triangelformering med två spelare släpande. Detta skapade stora ytor för råttorna, vilket de dock inte utnyttjade efter bästa förmåga. Power play-spelet från båda sidor var katastrofalt.
  Rögles målvakt Ridderwall var stabil och räddade Rögle under många tillfällen.
  Snyggaste målet stod Rögle för vid ledningsmålet 2-1. En chipp vid blå linjen och skott.
  AIK:s seger på övertid var emellertid rättvis. De visade mer glöd än skåningarna. Förr eller senare borde tvenne lagen klättra i tabellen. Kapacitet finns.

Premier League Manchester City-Chelsea 1-1.
City hade ett aggressivt anfallspel. Chelsea snålspelade.  Bägge försvaren lämnade inte många ytor.
  I City var Kompany en stabil back, så ock Milner. I Chelsea var anfallaren Costa mest noterbar.
Sistnämnde lirare var inblandad i ett smågruff med Chelseas Zabaleta. Costa skulle ha haft ett gult kort men klarade sig. Det gjorde inte Zabaleta, som fick rött kort. Domslutet var i mina ögon en aning tveksamt.
 Tysken  Schürrle byttes in i Chelsea och satte en balja. Denne borde ha varit på plan långt tidigare.
I slutet av andra halvlek bytte City in före detta Chelseaikonen Lampard. För undertecknad var det aningen bisarrt att se Lampard i Citys dress och spela mot det lag han varit så trogen tidigare. Naturligtvis gjorde Lampard kvitteringsmålet. Respektfullt firade han inte målet. Än finns heder bland alla penninghungriga spelare. Ånyo ett rättvist slutresultat.

NFL Carolina-Pittsburgh 19-37.
Såsom varande kattälskare höll jag på Carolinas pantrar i den här matchen. Det hade jag inget för.
Carolina svarade för en mängd dåliga passningar och urusla mottagningar. Pittsburghs kvartsback svarade å andra sidan för suveräna passningar. Carolina blev utspelade.
  Mest imponerande var Pittsburghs nummer 26 som löpte över 80 yards i tredje kvarten.

NFL New York Jets-Chicago 19-27.
Jets är mitt favoritlag i NFL. Undertecknad hade stora förhoppningar, trots debaclet mot Green Bay Packers senast. Liksom i ovannämnda match hade jag inget för det här heller.
  Inledningen var symptomatisk. Jets slarvade tämligen omedelbart. De gav bort en touch down till Chicago redan i början. Jets bytte taktik i andra kvarten och lyckades återhämta sig poängmässigt. Mitt hopp stegrades. Tyvärr satte Chicago fart i tredje kvarten. Till skillnad från Jets mäktade björnarna med att göra vändningar (turn overs). Chicagos seger var aldrig hotad.
  Min sorg var stor. Jets, med det spelarmaterial de har, kan bättre.
måndag 22 september 2014

Fotboll: Premier League och Championship vecka 38.

Championship : Watford-Bournemouth 1-1.
   Watford vaknade sent. Det märktes att de ej höll någon högre klass. Det oavgjorda resultatet ska Watford vara nöjda med. Gillar annars Championshipfotboll mer än Premier League. Raka rör och tjongande i leran. Framför allt färre filmningar.

Premier League. Aston Villa-Arsenal 0-3.
  Trög start. Arsenals Özil har tydligen svårt att acklimatisera sig i England. Saknaden efter Bundesliga var stor hos denne spelare. Dock vaknade han omsider. Än har han emellertid långt kvar till de kvalitéer han kan prestera.
  Märklig match. Aston Villa höll spelet bra uppe, men under tre minuter rasade de i hop som ett korthus. På något sätt gick luften ur dem. Framgångsvinden de tidigare haft var som bortblåst.
  Arsenal spelade bara av andra halvlek.

Premier League. West Ham- Liverpool 3-1.
  West Ham satte två baljor direkt. Liverpools försvar är i mångt och mycket rena skämtet för ett lag på den här nivån. Det stora problemet är att Liverpools fyrbackslinje inte kommunicerar med varandra.
  Liverpools Gerrard var förhållandevis osynlig. Samma lags Balotelli var inblandad i en incident med West Hams målis Adrían. Denna gång var faktiskt Balotelli förhållandevis oskyldig. Adrían sparkade till Balotelli i samband med ett ingripande. Balotelli reagerade, vilket vilken spelare som helst hade gjort. I övrigt gjorde Balotelli en halvdan insats. Förstår ej att Pool köpte honom.

Queens Park Rangers-Stoke 2-2.
  Plockade fram min QPR-halsduk. Sagda lag är ett av mina halvpottslag. "Come on you R´s!"
Det sagt, QPR håller egentligen inte Premier League-klass än så länge, trots Rio Ferdinand.
  Stokes fyrbackslinje stängde i många stycken effektivt QPR:s anfallsförsök.
  Stoke har Peter Crouch, en av fotbollshistoriens märkligaste figurer på en plan. I denna match hade han verkligen huvudrollen. Han assisterade till Stokes första mål. Därefter pangade han in ett självmål på en boll han aldrig borde rört, varpå han senare gjorde mål framåt i stället. Måhända rör sig inte Crouch graciöst på en plan, men han är underhållande att se på med sina sjumilakliv!
 QPR lyckades kvittera, trots att mycket av deras spel fortfarande är påverkad av tiden i Championship.

Premier League. Leicester-Manchester United 5-3.
  Av med QPR-halsduken. På med Manchester Uniteds rödvitsvarta. Många var de grannar som stirrade förvånat när jag rökte utanför porten. Normalt har jag alltid en Bajenhalsduk.
  Tur i oturen att United inte är med i Champions League i år. Särskilt långt hade de inte kommit med detta spel. United försökte med en ny frisparksvariant. Inte lyckad, men de försökte i alla fall.
  United ledde efter första halvlek, mest beroende på att de höll en högre fart i spelet än Leicester.
Matchbilden präglades av att båda lagen tappade i markeringarna jämt och ständigt.
  I andra halvlek gjorde United en perfekt imitation av en fotbollsvärldens Titanic. Allt rasade.
Förvisso var Leicesters straff felaktig, men det spelade ingen roll. United säckade i hop.
  Uniteds back Rafael var som sagt oskyldig till straffen, men var totalt bortkommen i matchen. Leicester upptäckte att denne spelare var den svaga punkten i Uniteds försvar. Rafael hör nog snarare hemma i en sydeuropeisk eller sydamerikansk liga. Hur som haver, Uniteds 1-3 ledning förvandlades till en 5-3 förlust. Besviket plockade jag av mig halsduken. Blev ingen mer sport denna söndag.

Premier League. Newcastle-Hull 2-2.
  Eftersändning måndag morgon. Trots fyra mål två ineffektiva och mediokra lag som hör hemma på den undre halvan av tabellen. Newcastles supportrar höll upp plakat som krävde tränarens avgång. Ganska meningslöst. En tränare kan inte lyckas med mer än det spelarmaterial han har.
 
 

fredag 12 september 2014

Basket-VM: Kvartsfinal Frankrike-Spanien, semifinal Litauen-USA.

Kvartsfinal Frankrike-Spanien. Höll halvt om halvt tummarna för fransoserna. De betraktades som uträknade innan matchstart.
  Frankrike bevisade att det går att spela defensivt även i basket. De satsade på att neutralisera spanjorernas NBA-proffs och säkra jämn poängställning. Spanjorerna var villrådiga. NBA-proffsen verkade inte förstå att de var tvungna att göra en insats för att vinna kvartsfinalen.
  Fransoserna var värdiga vinnare när slutsignalen ljöd. De kämpade som ett lag för sitt lands färger, till skillnad från det spanska landslaget. Dylikt förtjänar en applåd.

  Semifinal Litauen-USA. Normalt sett hade jag hållit på jänkarna, men i denna match kände jag sympati för litauerna. Inte bara för att de liksom Frankrike var uträknade före start utan även för att en av de vackraste kvinnor jag sett och har i min bekantskapskrets, Ieva, härstammar från det baltiska landet.
  Själva matchen finns det inte mycket att säga om. Litauen var inriktade på förlust direkt från början.
De klarade inte ens av att tillvarata tilldömda straffar. Siffrorna rann i väg. Bara att applådera jänkarna. De vann utan att förta sig. Jag hoppas att de får anstränga sig lite mer i finalen än i denna match.

Hockeyallsvenskan: Timrå-Mora, AIK-SSK.

Timrå-Mora. Höll på masarna. Det syntes att det var första omgången. Ingen av dessa två lag lär kvalificera sig för SHL. Mittenplaceringar i tabellen är nog vad de tvenne lagen kommer att husera.
  Efter vad undertecknad såg saknar Timrås spelare muskelbyggnad. Gång på gång åkte det lagets spelare i isen efter tacklingar. Dylikt håller inte på en högre nivå.
  Mora är numera ett mer eller mindre nordamerikansk lagbygge. Helt bekväma var de inte i en svenska hockeyrink. Många felpass. Moras målvakt håller nog måttet i Hockeyallsvenskan. Jag hade mina funderingar. Killen är faktiskt värvad från Dundee, denne amerikans senaste klubb. Sådant imponerar inte direkt i ett CV.
  Någon större klass höll ej spelet.

AIK-Södertälje. Mycket kamp och många smågnabb, vilket det ska vara i ett länsderby.
Bägge lagen hamnar nog förmodligen i toppskiktet av serien. SHL-kvalitéer såg jag dock inte.
 Matchen präglades av försiktighet och ovana vid spel på hög nivå. Många gånger tappade spelare puck, vilket höll på att ställa till det för det egna laget understundom.
 Som underhållning betraktat dög spelet. Intensiteten var det inget fel på.

  Är tveksam om hopdragningen av mittzonen och hybridicing är så lyckat. I de två ovannämnda matcher var även domarna tveksamma till hur de skulle blåsa. Meningen är också att det ska bli mer mål i power play-spel. Så var det definitivt inte i går. Det kanske tar sig när spelarna och domarna vant sig.

fredag 5 september 2014

Språk: Finska, nya slangord i svenskan.

Det här är text kopierad från min facebooksida. Den kan vara till nytta även för andra, varför jag även publicerar den på min blogg.
 
  En av mina brorsdöttrar undrade över varför folk kallar polisen för aina hela tiden. Aina betyder alltid på finska. Därvidlag hade hon rätt. Finska scouter säger till exempel aina valmiina ! alltid redo! Hon såg självklart ingen koppling. Jag förklarade anledningen på hennes tidslinje, men tänker nu elaborera kommentaren på min egen linje. Fler kan behöva veta anledningen.
...
Ordet ayna ( understundom stavat aina och aino) för polis har inget med det finska språket att göra. I Sverige finns många turkar som invandrat. Glosan härstammar från dem. Vokabeln är turkiska och betyder just polis. Det turkiska standardordet är annars polis, precis som i svenskan. Aina betyder ävenledes spegel på sagda tungomål. 
  Själv har jag aldrig använt glosan. Jag kallar polisen bängen. Invandrarslang ingår normalt sett inte i min vokabulär, men ockasionellt har jag yttrat guss för tjej. Guss är för övrigt även det ett turkiskt ord från början. Därmed är detta språkproblem utrett.
 
Apropå Finland, jag har aldrig satt min fot på Finlands fastland, däremot har jag beträtt Åland en gång i slutet av 80-talet. Undertecknad hade ingen lust att besöka den lokala torgmarknaden i Mariehamn, men mina följeslagare insisterade. Undertecknad var intoxikerad av en osalig blandning av svenska och finska öl. I fyllan och villan drabbades jag av någon abstrus orsak av att vilja testa om jag kunde göra mig förstådd mig finska. Något högljutt klämde jag ur mig " kaikki on tyttöinä hyviä, mistä ne pahat akat tulevati?"
   Tjosan! Jag blev förstådd av åländskor och finskor, trots den svenska klangen på uttalet. (Mina medresenärer fattade dock ingenting.) Undertecknad fick mottaga en stor mängd purkna blickar. Lättförståeligt. Jag hade precis sagt "Vart tar alla vackra flickor vägen och var kommer alla fula kärringar i från?" På köpet kunde jag glatt konstatera att jag i samband härmed fick lära mig ett nytt finländskt ord: Hurrit betyder tydligen svenskdjävel...
   Kulturella utbyten är alltid fascinerande! Dock får jag väl vara glad att jag inte åkte på en propp. Ovannämnda är ungefär all den finska jag kan, bortsett från kötteder och svordomar.
Apropå Mariehamn. Deras lag i fotboll är mitt finska favoritlag. Liksom Bajen spelar de i grönt och vitt. Bara en sådan sak..

tisdag 22 juli 2014

Historia: Pancho Villa, Tupamaros och Tupac Amaru.

Ånyo tarvar vissa kommentarer jag skrev i fotbollstexterna från VM förklaringar.

Pancho Villa, egentligt namn Francesco Villa, levde 1878-1923. Denne man av folket var en fredlös revolutionär, som stödde flera upprorsungar mot korrumperade regeringar i Mexiko. Villa plockade i hop sin egen irreguljära armé och gick i land med att omsider kontrollera ett område i norra delen av landet.
  Olyckligtvis nöjde sig inte Pancho Villa med denna framgång. 1916 sparkade han i gång plundringsräder in i de amerikanska delstaterna Texas och New Mexico. Klassiskt misstag. Nu hade han inte bara en regering emot sig, utan två. Den amerikanska regeringen var dessutom av en helt annan kaliber än den mexikanska. En sådan här fräckhet tänkte de inte stillatigande acceptera.
Jänkarna skickade helt sonika in styrkor i grannlandet för att fånga revoltören. Emellertid gick de amerikanska styrkorna bet på uppgiften.
  Pancho Villa hade dock drabbats av skrämselhicka. För att slippa fängelse ingick han en överenskommelse med den mexikanska regeringen om att upplösa sin armé 1920, vilket skedde.
  Ostraffad slapp inte Villa undan. Inte oväntat lönnmördades han några år senare när allt lugnat ner sig.

Tupamaros. Uruguay var inget trevligt land att leva i för vanligt folk under tiden efter det Andra världskriget. Landet var en demokrati men bara på ytan. En liten klick från landets högsta skikt levde gott på resten av befolkningens misär. Detta med hjälp av militären.
 Under 60-talet insåg en del att något måste göras mot vanstyret. En stadsgerilla vid namn Tupamaros bildades. De tog sitt namn efter indianrebellen Tupac Amaru från 1700-talet.Gerillan leddes av Raul Sendic, som dog 1988. Målet var en marxistisk revolution och gruppen rönte vissa framgångar.
  1972 avgick presidenten Jorge Pacheco Areco. Presidentskapet övertogs av en viss Juan Maria Bordaberry Arocana. Den här individen gav Uruguays militär fria händer att krossa stadsgerillan med vilka medel som helst. En uppgift militären tog sig an med glädjefylld frenesi. Tortyr och avrättningar av alla misstänkta medborgare medförde att Tupamaros obönhörligt krossades 1973, till men för den vanlige uruguayaren.
  Raul Sendic fick tillbringa 12 år i fängelse. De skenbara demokratiska institutionerna upplöstes. Militären styrde totalitärt med hundraprocentigt förakt för mänskliga rättigheter, vilket så småningom ledde till protester från omvärlden. Först när ekonomin var på väg att totalkantra, infördes en någorlunda vettig demokrati.

Tupac Amaru. Indian från Peru. Tupac är ett antaget namn. Han föddes cirka 1742 och döptes till José Gabriel Candorcanqui. I vuxen ålder hävdade upprorsmakaren att han härstammade från den siste inkahövdingen (jämför med Sveriges dalajunker) och startade en revolution med Perus indianer mot det spanska koloniala styret. Resningen misslyckades. Spanjorerna avrättade honom för detta uppror 1781.Sitt namn i historien fick han likväl.

måndag 14 juli 2014

VM i fotboll avslutning

Hann ej med att kommentera matcherna som föregick finalen. Nackdelen med att inte ha dator hemmavid. Nåja, rätt landslag vann guldet. Utskåpningen av Brasilien i semifinalen bevisade det här. Om jag inte vetat bättre, skulle jag ha trott att ett asiatiskt spelsyndikat varit inblandat i den matchen.
Givetvis har värdlandets landslag gjort fiasko. Ärligt talat borde de ha åkt ut redan i åttondelsfinalen mot Chile.
  Via gnetspel lyckades Argentina ta silver. Messi har varit förvånansvärt osynlig för det mesta. Undertecknad hade väntat sig mer av denne bollartist.
  Nederländerna fick åtminstone bronset. Robben är en duktig fotbollsspelare. Trots detta föraktar jag killen med anledning av hans eviga filmande.
  VM i Brasilien har varit underhållande att följa för det mesta. Tyvärr började de defensiva tendenserna ju längre turneringen led, men det förtar inte intrycket.
  En fråga återstår: Kommer Brasilien få ut något av de investeringar och kostnader de lagt ner på  VM-fotbollen? Som vanligt lär vanligt folk få stå för den sura notan efteråt.

lördag 5 juli 2014

VM i fotboll del VIII de två första kvartsfinalerna

Frankrike-Tyskland. Jag hade hoppats på sprakande fotboll, men så blev icke fallet.Den tyska ångvälten besegrade fransmännen. De sista var uddlösa framåt större delen av matchen och tyskarnas rutin från mästerskap tog ut sin rätt. Den tyska backlinjen var högt uppe och det är där Tyskland har sin svaghet. Minsta lilla brist i uppmärksamheten och tyskarna är illa ute. En sak förvånade mig dock: Franske anfallaren Benzema fick förvånansvärt fritt spelrum under den första halvleken. Han var betydligt osynligare i andra delen, vilket visade att tyskarna uppmärksammade faran. I mitt tycke var den tyske backen Hummels planens bäste spelare.
  Matchen var ingen större underhållning. Jag kunde inte låta bli att anlägga en viss matematisk synvinkel på spelarnas positioner. Fransmännen attackerade i trianglar. Kom de inte igenom, retirerade fransoserna i kvadrater. Tyskarna försvarade sig i pentagoner (femhörningar) och anföll i kvadrater! Sådant lägger man märke till när fascinationen inför en match avtar.
  Hur som haver, tyskarna gick rättvist vidare till semifinal.

Brasilien-Colombia. Vilken skillnad i match! Fullt ös på läktarna och spelare som satsade allt. Underhållning på hög nivå. Beträffande spelarnas positioner handlade det inte så mycket om geometri, snarare ellipser och solfjädersformationer.
  Colombias försvar höll inte måttet. Brasilien körde för fulla muggar direkt från början.Vid brassarnas första mål betedde sig Colombias backlinje som yra höns. I övrigt syntes det att colombianerna bågnade under trycket. Dock lyckades de räta på sina ryggar förhållandevis väl.
  Straffen Colombia fick i åttionde minuten kunde ha varit vändningen. Undertecknad trodde annars att Rodriguez skulle sumpa straffen på grund av trycket, men denne höll huvudet kallt. En blivande världsspelare. Det vart en spännade avslutning. Brasilien rättmätigt till semifinal.
  Domaren var ett eget kapitel. Denne höll defintivt inte måttet på den här nivån.

torsdag 3 juli 2014

VM i fotboll del VII. De sista två åttondelarna.

Schweiz-Argentina. Hop Suisse! (Ungefär "kom igen, Schweiz".)
  Undertecknad ämnar aldrig vifta med en argentinsk fana. Detta trots att jag har en bekant från nämnda land i bekantskapskretsen. Skälet är enkelt: Argentinarna vill lägga rabarber på Falklandsöarna ( argentinskt namn Las Malvinas) från Storbritannien. Det går jag aldrig med på!
Schweizarna hade lärt sig från förlusten mot Frankrike. Den här gången ställde de upp med ett veritabelt schweizergarde framför målvakten. De försvarade sin bastion med framgång. Tråkigt för åskådare, men taktiskt riktigt. Argentina lyckades inte få in en bräsch i muren förrän i förlängningens 118:e minut. Jag hoppades att någon schweizare i Wilhelm Tells anda skulle våga sig på ett enstaka uppror mot det argentinska styret, men icke.
  De antika grekerna hade Alexander den store. Denne lyckades med ett alexanderhugg lösa den gordiska knuten. Argentina hade Messi (vem annars), som genom en inskärning lyckades göra ett kirurgiskt sår i den schweiziska vaktposten. Utan Messi skulle schweizarna firat sin största framgång på flera år.

Belgien-USA. Bägge är något av favoritlag varför jag var neutral.
  Första halvlek: Geronimo! Jag hade förväntat mig ett försvarsinriktat USA. I stället visade Klinsmanns kisar kämpatakter. Press högt upp och satsningar framåt. De höll belgarna stången med imponerande löpningar.
  Andra halvlek. Jänkarna gjorde samma tabbe som mexikanerna mot Holland. De backade hem alldeles för mycket och för tidigt. Ändock höll de till slut jämna steg med belgarna.
  Förlängningen: Remember the Alamo! Springandet sög musten ur amerikanerna. Än så länge håller de ej europeisk nivå,vilket syntes . Dock, efter Belgiens två ledningsmål kom stridsviljan. Liksom sina berömda landsmän vid bataljen i Texas slogs de till sista blodsdroppen. Reduceringen var läcker, så ock den frisparksvariant de körde i slutminuterna. Den var värd ett bättre öde. Hur som haver, fotbollen i USA har framtiden framför sig.
 

tisdag 1 juli 2014

VM i fotboll del VI åttondelsfinaler

Brasilien-Chile. I början hade brassarna löpbollar bakom Chiles backlinje. Vad som förvånade undertecknad var Brasiliens nonchalanta inställning. Spelidén verkar gå ut på att ta en tvåmålsledning lite snabbt för att därefter tjonga bort bollen resten av tiden. Det här lyckades inte, enär Chile faktiskt är ett lag i världsklass.   
  Jag imponerades av hur högt upp de vågade pressa brassarna. De visade sig också vara snäppet bättre än sina motståndare. Svaret från brassarna var att börja bete sig som tjuriga småbarn. Till slut lyckades Brasilien vinna, men det handlade bara om röta på straffarna. Undertecknad höll på Neymars landslag, men Chile var i ärlighetens namn det bättre laget.

Colombia-Urugay. Efter Brasilien brukar undertecknad normalt sett stödja Uruguay av de sydamerikanska lagen (Viva Tupamaros!).  (Viva betyder länge leve på spanska.)
Dock var det svårt den här gången. Suarez imitation av Dracula gjorde att det kändes knepigt. I och för sig var Suarez bitskhet inte de övriga spelarnas fel, men ändå. Å andra sidan hade dennes eventuella medverkan inte påverkat resultatet. Colombia håller en väldigt hög klass. Däremot hade kanske Uruguay haft en större chans med Suarez i laget.
  Har egentligen bara en kommentar till matchen: Vilken balja av Rodriguez! Cahills var snyggare, men denna var inte lång i från.

Nederländerna-Mexiko. Undertecknad tjöt inte viva Pancho Villa. Självfallet hejade jag på väderkvarnarna.
Emellertid var besvikelsen stor. Fembackslinje var taktiskt- om än urtråkigt - rätt mot ett världslag som Chile i gruppspelet, men mot Mexiko? Totalt urbota fel val. Mexikanerna är inte på samma nivå som Chile, men tack vare Hollands feghet lyckades de nästan vinna matchen. Det var endast på grund av att Mexiko började spela defensivt för tidigt som holländarna gick i land med att komma tillbaks i spelet.
  Nederländerna vann, vilket jag vill, men på ett sätt som jag inte ville. Jag syftar på Robbens sedvanliga filmningar. Straffvinsten sänkte humöret. Jag önskar Nederländerna ett VM-guld, men jag känner mig avigt inställd så länge Robben är med i deras landslag.

Costa Rica-Grekland. Den brasilianska fotbollspubliken buade åt grekerna, så ock jag. Undertecknad har inga sympatier för Costa Rica heller, men jag är full av vördnad inför deras prestation.

Frankrike-Nigeria. Undertecknad hejade på fransmännen. Bortblåst var dock det fina lir jag berömt dem om tidigare. Frankrike vågade uppenbarligen inte köra med offensiv fotboll, varvid nigerianerna tilläts äga matchen. Liksom Brasilien tidigare klarade sig fransmännen med ett nödrop. Skillnaden var Griezmann. Dennes inhopp vägde över vågskålen till Frankrikes favör. Utan denne spelare hade fransmännen förmodligen fått åka hem. Först sista kvarten blev njutbar ur fotbollssynvinkel.
  En eventuell matematiker hade nog rätt kul i att se lagens uppställningar under matchens gång. Frankrike körde med kvadrater och trianglar. Nigeria med rektanglar, romber och raka streck. Säger allt om min fascination över spelet...

Nigeria-Tyskland. Vad sysslade tyskarna med? Inga positioner, inget fungerande passningsspel och en fantastiskt underhållande tysk målvakt, som fick agera räddande ängel åt sin sviktande backlinje gång på gång. Algerierna, tränade enligt fransk modell, sprang sönder tyskarnas försvar. Återigen klarade sig likafullt ett topplag nödtorftigt. Var tyskarna byxis över att de aldrig vunnit mot Algeriet tidigare?
  Nåja, jag fick som jag ville. Kvartsfinal mellan Frankrike och Tyskland. (Jag hade egentligen velat se dem möta varann i semifinal, men jag tar vad jag får.) Denna drabbning bör bli sevärd, om blott dessa två lag vågar spela efter sin förmåga.

Överlag har topplagen i åttondelsfinalerna varit en besvikelse. Framför allt eftersom de satsat på fegspel i första hand


fredag 27 juni 2014

VM i fotboll del V

Nu visar sig problemet med att undertecknad inte har dator hemmavid. Jag tappade bort mitt anteckningspapper med kommentarer kring de avslutande gruppspelsmatcherna. Därvidlag känns det meningslöst att försöka randa något om dem. Dessutom var det överlag förhållandevis tråkig fotboll. Säkra hemåt-spel och defensiv taktik in absurdum. Ej lattjo för fotbollsälskare.
  Om Suarez fladdermusattack finns egentligen bara en sak att tillägga- tvinga honom att bära en Hannibal Lecter-mask nästa gång han är på en fotbollsplan!
  Dock, jag kan i alla fall konstatera att sju av "mina lag" tagit sig till åttondelen: Belgien, Brasilien, Mexiko, Nederländerna, Schweiz, Tyskland och USA.
  Trenne lag har i undertecknads ögon framstått som exceptionella, nämligen Colombia, Frankrike och Nederländerna. (Holland är egentligen bara en provins.) Frankrike-Nederländerna i finalen vore förmodligen en toppmatch i yttersta världsklass, men VM utspelas som sagt i Sydamerika. Därmed lär så inte bli fallet.
  Förhoppningsvis kan jag återkomma med tyckande om åttondelsfinalerna nästa vecka.

tisdag 24 juni 2014

Indianspråket cheyenne. Nyttiga ord till fotbolls-VM

Bland alla de språk jag sänkt mina tänder i, finns tvenne indianspråk. Det ena av dem är cheyenne, närmare bestämt den nordliga varianten. Det andra är apache. Varför intresserar jag mig för indianspråk? Ärligt talat, jag vet inte. Chansen att undertecknad överhuvudtaget någon gång skulle träffa en cheyenne- eller apachekvinna att flirta med är minimal. Å andra sidan, man vet aldrig hur livet utvecklar sig.

Nordcheyenne delar en sak med isländskan som jag gillar. I stället för att plocka in låneord, använder de redan existerande glosor för att skapa nya ord till nya företeelser. Detta ska jag strax gå in på lite närmare.
  De som läst mina bloggtexter beträffande VM i fotboll har säkert lagt märke att undertecknad i språkmässig form lekt med olika stereotyper vi har gällande andra nationaliteter. Samma schablonmässiga inställning delas även av andra språk, så ock cheyenne.
  När andra folkslag dök upp på den nordamerikanska kontinenten, tvingades cheyennerna uppfinna nya glosor för nykomlingarna. Uppfinningsrikedomen är stor, men det märks att vissa slentrianartade inställningar till andra delas av folk oavsett ursprung.

Låtom oss titta på några exempel på vad cheyennerna kallar andra folkslag.
De som deltar i fotbolls-VM:
Ma?e-ve?hó?e                           tyskar, bokstavligen röd-vita män.
(Frågetecknet i ordet betyder att man ska göra en kraftig inandning, innan nästa bokstav uttalas.)
Kåhamåxé-vo?kehanáheo?o     holländare - trä-sko-folk.
Me?se-esé-ve?hó?e                   mexikanare - hårig-näsa-män (p.g.a att de bär mustascher).
Náhkohé-taneo?o                      ryssar - björn-folket   (p.g.a att de bär björnpälsar).

Andra folkslag: Nema?o-tonohoheo?o        kineser - omkring-flätat hår-folk.
Tovó?ke-haaneheo?o                                   japaner - ser-med-smala-sneda-ögon-folk.
Som sagt, stereotypt så det förslår, men viss fyndighet i alla fall.

Fotboll, hammarbyare och öl hör i hop. Givetvis har cheyennerna en vokabel för denna nödvändiga dryck: Heesevó?ta-mahpe     - kokande-vatten.
Även ett slangord finnes: Po?eho?hé-mahpe   - exploderande-vatten.

Roligaste nyordet i cheyenne: ve?se?esé-nohestotse    byxor - behållare för skinkor.
(Ganska logiskt egentligen. Det är ju vad brallor de facto handlar om...)

Det är inte lätt att lära sig cheyenne men underhållande!

måndag 23 juni 2014

VM i fotboll del IV

Colombia-Elfenbenskusten. Imponerades av colombianerna. De håller en högre spelkvalité än vad undertecknad trodde. De kan gå långt. Höll på dem av två orsaker. Colombia hade sjuckrare kvinns i supporterskaran. Dessutom avskyr jag spelare som Didier Drogba. Inte nog med att han filmar värre än Robben, han försöker inte ens dölja filmandet.

  Uruguay-England. Vad kan man säga? Suarez gjorde att engelsmännen blev utspelade.

  Ryssland-Sydkorea. Tvenne timmar av mitt liv som jag inte får tillbaka. Inte ens bilder på ryska fruntimmer fick jag se.

  Italien-Costa Rica. Costa Ricanerna blev berövade en straff. Det spelade i och för sig ingen roll för resultatet. Deras vinster har gjort att vi svenskar åtminstone kan skämmas lite mindre för vår förlust en gång i tiden. Än mer förvånande: Mellan- och Nordamerika har än så länge faktiskt lyckats bättre än Europa i detta VM!

 Schweiz-Frankrike. Hejade på alpländarna men föll till föga och applåderade fransoserna. Världsklass. Arméknivarna förvandlades till veritabla schweizerostar. Frankernas rike har en landslagsstomme som kommer att ta medaljer i mästerskap på nytt.
  Dock borde en viss fransman egentligen fått en utvisning. Hockeyspelare är ansvariga för sina klubbor. Fotbollsspelare för sina fötter. Dojjor i nyllet är ingen vacker sak.

  Ecuador-Honduras. Matchen höll högre nivå än förväntat.

  Tyskland-Ghana. Höll givetvis på bratwurstarna. Aningen snopet att ghananerna lyckades hålla tyskarna stången. Jag försökte med några lama "wachen auf, Deutschland" till ingen nytta. (Vakna upp,Tyskland). Det tyska maskineriet gick i otakt.

  Belgien-Ryssland. Vodkalandets tränare Capello hade analyserat belgarna ända in i sömmarna. Dessutom verkade han ha inspirerats av Bob Houghtons taktikfilosofi. Vodkaländarna spelade för att förstöra. Monoton match med andra ord. Efter en halvtimme begynte jag att dammsuga, svabba golvet och byta sängkläder. Såg bara den sista kvarten, då det äntligen blev lite fart. De ryska kjoltygen må vara bland de vackraste i världen, men det ryska landslaget åtnjuter inga jubelrop från undertecknad.

  Sydkorea-Algeriet. Helt annan match. Stödde Sydkorea men tappade sugen. Algerierna var för bra mot detta landslag. God underhållning dock.

  USA-Portugal. GO USA! Antog innan match att portugiserna skulle köra över jänkarna, men inget kan ta i från amrisarna deras kämpaglöd. Sedan har de som sagt Klinsmann som tränare. Lyckokast från det amerikanska förbundet att de anlitade honom. Jag hoppas surkålen låter jänkarna få en poäng i gruppspelets sista match.

torsdag 19 juni 2014

Historia: Zapata, belgisk maträtt. Språk: AmE, BrE, fornhögtyska, fornnordiska

I går skrev undertecknad vissa saker som tarvar en förklaring. Jag kallade Belgien för pommes fritesens hemland. Detta av en viss orsak. Maträtten kommer ursprungligen därifrån, inte Frankrike som bland annat amerikaner tror.
  Pommes frites är franska och betyder egentligen stekta jordäpplen. I många språk är vokabeln för potatis just jordäpple. Enbart slumpen har avgjort vilken glosa språken använt.
  Amerikanerna tror felaktigt att maträtten kommer från Frankrike och kallar den därvidlag för French fries- franska stekta. Britterna säger däremot potato chips- potatisskivor, potatisstavar.
  Vad kallar då britterna det vi svenskar och amerikaner kallar chips? Rätt svar är crisps. Jänkare och tedrickare har samma modersmål, men det skiljer sig kraftigt åt på många områden. Enligt min synpunkt borde vi inom en snar framtid klassificera amerikansk engelska som ett eget språk. Differenserna är påtagliga, både vad det gäller ord, grammatik och stavning.
  Härkomsten för det engelska ordet chips är fascinerande, speciellt för oss nordbor. Glosan härstammar ursprungligen från det fornengelska cipp, som hämtats från fornhögtyskans kipfa och fornnordiska keppr, det vill säga käpp, stav.
  Man kan säga vad man vill om Belgien, men de har givit oss två saker: Trappistöl och flottyrstekta potatisstavar.. Just Belgien och sambandet med pommes frites tas även upp i ett av seriealbumen om den galliske krigaren Asterix.
 
  Viva Zapata! Ett klassiskt uttryck. Har sina randiga orsaker att det existerar.
Mexiko förra sekelskiftet. Nationen styrs av diktatorn Porfino Díaz. Moderaterna var inte först med sin så kallade "arbetslinje". Diáz körde med en mexikansk version under sin regeringstid. Han stal helt sonika land från fattiga infödda mexikaner och gav dem i stället till rika spanska godsägare.
  Mexikanen Emilieno Zapata, född någon tidpunkt i slutet av 1880-talet, tröttnade på den omvända Robin Hood-politiken. Han sparkade i gång en framgångsrik revolt.  Zapata lyckades frigöra delstaten Morelos ur den mexikanska regeringens grepp och jagade i väg de spanska godsägarna. Han återgav den beslagtagna jordbruksmarken till de infödda bönderna. Detta sågs inte med blida ögon. Zapata lurades in i ett bakhåll och mördades 1919. Sin välförtjänta plats i historien har han i alla fall fått! Härav uttrycket.

VM fotboll del III

CAHILL !! Mitt tordönsvrål fick hyreshuset jag bor i att skaka i grunden. De av mina grannar som måhända inte vet att det pågår ett världsmästerskap i fotboll väcktes ur sin villfarelse. Nåja, de flesta av mina nabor är härdade efter alla år. Blott nyinflyttade brukar kura ihop sig i förskräckelse, men de lär sig så småningom. När något av mina favoritlag spelar så hörs det. Ordentligt.
  Australien-Nederländerna. Tråkig inledning. Tulpanerna var vissna efter sin sanslösa viktoria förra matchen. Inställningen var märkbart slapp. Mentalt befann de sig redan i finalen.
  Bolltrillandet påminde om en tillställning mellan två Premier League-lag på den nedre halvan av serietabellen. Segt och en massa tjongande. Därefter kom målen. Mitt mod sjönk när holländarna satte den första pytsen. Trodde det var kört. In träder CAHILL. Kvitteringen var av den allra läckraste sorten, vilket grannarna fick erfara...
  Jublet blev ännu större när socceroos tog ledningen. Tråkigt nog hade någon individ givit tulpanerna citronsaft under halvtid. De piggnade till och visade sin klass, om än krampaktigt. Gott kämpat ändå av australiensarna.
  Chile-Spanien. Ärligt talat, undertecknad tappade intresset tämligen omedelbart. Spanjackerna saknade vilja, idé och verkade helst vilja dutta med bollen i hopp om att chilenarna skulle sakna instinkt att attackera.
Spanien är detroniserade. Deras insats under detta VM har varit pinsamt.
  Chile spelade inte heller särskilt bra, men de ville vinna. Det avgjorde matchen. Med stöd av sina supportrar kan Chile möjligen nå kvartsfinal, men där tar det förmodligen stopp. Chile har varit omskrivna, men jag har svårt att se några större kvalitéer.
  Apropå Mexiko. Glömde nämna stordådet av Mexikos målis i går. Han gjorde verkligen sitt livs match och har något att visa upp för eventuella framtida barnbarn.

onsdag 18 juni 2014

VM fotboll del II

Fortsätter mitt tyckande om VM i Brasilien. Colombia-Grekland. Höll på Colombia. Bägge lagen var ungefär lika dåliga. Förvisso vann colombianerna med utklassningssiffror, men sanningen är att grekerna klantade sig mer än de förstnämnda. Härav vinsten.
  Schweiz-Ecuador. Hejade stenhårt på alplandet. Tyvärr var kvalitén på matchen undermålig större delen. Om undertecknad inte vetat bättre, kunde man trott att det var en tillknäppt italiensk Liga A-match. Seg och utan underhållningsvärde. Lyckligtvis piggnade schweizarna till i slutskedet, varvid tittandet inte var helt bortkastat. Hoppas bara att prestationskrampen försvunnit nu för alpländarna i och med vinsten.
  Frankrike-Honduras. Sistnämnda lag är sparven i tranedansen. Ungefär som Tahiti i Confederations cup.
Klasskillnaden var stor mellan landslagen. Grodorna kanske inte är en guldkandidat detta VM, men det märkts att de har lagt grunden till ett storlag.
  Tyskland-Portugal. Inför matchen hoppades undertecknad att bratwurstarna skulle pulverisera portugiserna. Så blev fallet, men vinsten lämnade en fadd eftersmak. Brasilien fick hjälp att vinna mot Kroatien. Så fick även tyskarna i den här kampen. Måljublet fastnade i halsen, speciellt i samband med Portugals utvisning. I sig var det inte fel med rött kort, men Müller filmade faktisk vid incidentens start. Jag förstår portugisens ilska, men det ursäktar inte den lätta skallningen mot tysken efteråt. Holland-Spanien var en fair fight. Inte det här.
  USA-Ghana. Hejade benhårt på jänkarna. Ren röta att de fick ett snabbt första mål, annars vete det sjutton hur det hade slutat. Tysken Klinsmann är ett kap som tränare för det amerikanska landslaget. Vi kan prata diamantformation på mittfältet, men undertecknad har en känsla av att Klinsmann pluggat in de antika romerska legionärernas stridsformation. USA:s formering hade gjort Caesar stolt! Jänkarna kroknade dock betänkligt på slutet. Det visar vilket vansinne det var att utse Qatar som värdland för VM. "Fifa takes bribes from everyone..."
  Belgien-Algeriet. De förstnämnda var mina favoriter. Undertecknad ser med spänning fram mot hur de ska klara sig i detta mästerskap. Dessvärre led de av samma prestationsångest som schweizarna i början. När väl belgarnas franska nerver släppt, syntes styrkan i laget. Jag hade hoppats på att pommes fritesens hemland skulle mosa algerierna, men jag nöjer med vinsten.
  Brasilien-Mexiko. Viva Zapata! Jag hejade på sombrerohattarna. USA satsade tidigare på romersk taktik. Mexarnas tränare hade å sin sida pluggat in uppställningen hos de antika grekiska härarnas stridsfalanger. Falang kommer från det grekiska ordet phalanx. Betyder slagordning, skara. Imponerades av mexikanarnas disciplin. Tätt i mitten av stridstyrkan, varvid brassarna kutade meningslöst omkring på kanterna. Bra kämpat. Synd bara att det blev mållöst, men matchens taktik gjorde resultatet.
  Somnade olyckligtvis när Ryssland.Sydkorea började. Ville främst se de ryska supportrarna. Folk må anklaga mig för att vara en svennequisling, men en sak är säker: Nordösteuropeiska kvinnor är kvinnor med stort K!

lördag 14 juni 2014

VM fotboll inledande matcher

Öppningsmatchen i ett mästerskap tenderar att vara en tråkig och tillknäppt ställning. Brasilien-Kroatien höll ändå måttet. Den bjöd på underhållning. Förvisso var brassarna anspända men nervtrådarna släppte till slut. En sak var märkbar. Försvarslinjen i Brasilien svajade betänkligt. Min första tanke var att taktiskt skickliga lag som Spanien och Tyskland borde kunna såga sig igenom förhållandevis lätt. Trots Brasiliens seger har jag ändå svårt att se dem som guldvinnare i nuläget.
De förlitar sig väldigt mycket på Neymar. Varningen denne fick var aningen märklig. Undertecknad fick känslan av att Neymar tog den avsiktligt. (Givetvis höll jag på brassarna i denna match.)
  Mexiko-Kamerun. Stödde mexarna. Imponerades av Marquez smörpassningar. Kameruns insats ledde tankarna till Sveriges spel i de tvenne träningslandskamperna innan VM. Spelarna var virriga i sina positioner. En ledstjärna som passerat zenit. Kamerun har en tysk tränare. Kamerun har dock ej det spelarmaterial som krävs för tysk fotbollsfilosofi, vilket syntes.
  Jag liksom världen i övrigt förundrades över domarinsatserna. Mutor och fixade resultat är numera vardagsmat inom fotbollen. Mina funderingar gick åt det hållet. Domsluten var märkliga i bägge dessa matcher.
  Nederländerna-Spanien. Höll stenhårt på holländarna. Med sina tre silver förtjänar denna nation verkligen ett VM-guld. Emellertid föreföll spanjackerna vara snäppet bättre under de första spelminuterna. Därefter kom raset. Snopet jublade undertecknad högt vartefter de holländska baljorna trillade in. Jag började undra om matchen inte var riggad, men vet att lag kan tappa koncepterna helt när de kommer snett in i en match. Jag räknar inte ut spanjorerna som guldkandidater. Som Wayne Gretzky påpekade efter att Kanada åkte på stortorsk mot Tre kronor i inledningen av Canada cup en gång i tiden: Det är sista matchen som gäller!
  van Persies första mål var självfallet en delikatess. Förundrades över han liksom Neymar verkade dra på sig en varning avsiktligt. Imponerades av mittbacken Vlaar. Jag har ambivalenta känslor beträffande Robben. En spelare i världsklass, men som person en riktigt ful typ.
  Chile-Australien. Mitt favoritlag i turneringen är the Socceroos. (Australien är ett av de länder jag kan tänka mig att flytta till.) Mina förhoppningar grusades dock snabbt efter Chiles två snabba mål. Barmhärtigt nog somnade jag strax efter. Ölen tog ut sin rätt.
 

torsdag 12 juni 2014

Swedbank Robur aktiv fondfördelning

Swedbanks fondbolag Robur har ånyo visat rekordvinst. Samtidigt har det under en lång tid riktats skarp kritik mot Robur. Alla sparare betalar en avgift för fondförvaltning. Vissa fonder tar Robur ut en högre förvaltningsavgift på, enär de hävdar att dessa är aktivt förvaltade. Detta till skillnad mot indexfonder, som enkom följer aktuella börsers index. Klagomålen har gällt att de aktivt förvaltade fonderna inte alls är aktivt förvaltade. Trots påståenden om annat följer även dessa fonder blott index, om ens det. Swedbanks vd skyller i från sig.  Han hävdar bestämt att fonderna med de högre avgifterna visst är aktivt förvaltade. De portföljansvariga har bara haft otur...
  Låtom oss syna hans påstående lite närmre. Jag väljer januari 2014 som utgångspunkt för tre alternativ. Först kan vi börja med Robur Europafond. Förvaltningsavgift 1,42 %. Avkastning efter 5 år är 44 %. Samtidigt har vi Robur Indexfond Europa. Förvaltningsavgift 0,42 %. Avkastning efter 5 år 44 %. Alltså samma resultat trots aktivt handhavande i den förstnämnda fonden.
  Andra alternativet: Robur Amerikafond 1,42 % i avgift. 70 % i avkastning efter 5 år. Jämför detta med Robur Indexfond USA. Avgift 0,42 %. Avkastning 5 år 69 %. Med andra ord, endast en procentenhets skillnad.
  Slutligen kan vi ta Robur Asienfond. Avgift 1,42 %. Avkastning 5 år 76 %. Ekvivalent fond Robur Indexfond Asien. Avgift 0,42 %. Vinst efter 5 år 76 %. 
(Källor: Morningstar och Privata affärer.)
  Siffrorna säger allt om vad denne vd:s utfästelser är värda. Swedbank tar ut höga avgifter för påstådda tjänster som inte levereras. De lurar de facto sina oskyldiga och ovetande kunder. Som urgammal sparbankskund är jag rent ut sagt förbannad. Folk blir blåsta på sina surt förvärvade sparpengar. Självfallet har vinstdrivande företag rätt att gå med skälig vinst. Oskälig dito är däremot en styggelse. Ännu mer störande:Robur är en koloss på fondmarknaden. De borde kunna locka till sig toppkrafter. Icke så. På det stora hela har Roburt endast lyckats med konststycket att anställa mediokra medelmåttor, som inte klarar av det jobb de har hiskeliga löner för.
  Mitt eget sparande har dragit sina slutsatser. Trots att jag inte har några marginaler försöker jag spara lite grand då och då. Tidigare har det varit i Roburs Asienfond. Jag har spolat det alternativet. I stället har jag valt Robur Indexfond Asien. Det finns ingen som helst anledning att kasta bort pengar på högre avgift i en fond, som inte klarar av att slå index. Jag brukar komma upp i en sparsumma på ungefär 500 pix. Därefter brukar alltid en oväntad utgift göra att jag blir tvungen att lösa in fondandelarna. Dock, jag försöker i alla fall. Just nu har jag inget sparat alls. Cheryls sjukhusvistelse länsade min plånbok totalt. Å andra sidan, hennes liv är mer värt än allt guld i Fort Knox!

torsdag 5 juni 2014

Oväntat besök i samhället. Språk: svenska, engelska, fornnordiska

Klockan fem på morgonen. Morgonens första tagg ute på balkongen i väntan på att kaffet skulle bryggas. Hyreshusen i Ålems stationssamhälle fick ett oväntat besök. Ett stackars rådjurskid hade oväntat irrat sig in i området. Dessvärre hann jag ej få fram min smartphone för ett foto. Under alla de år jag bott i den anständiga delen av Mönsterås kommun har jag aldrig sett ett rådjur inne i själva bostadsområdet. Kidet försvann mot E22. Förmodligen avsåg det att ta sig till skogen på andra sidan av Europavägen. Jag hoppas att samhället inte har blivit en vandringsled för rådjuren. Vägen genom samhället är tungt trafikerad varför risken för olyckor är stor. Ordet "kid" är intressant. Det härstammar från fornsvenska kid, jämför med isländska kid. Betyder killing, lamm. Båda vokablerna har forngermanskt ursprung. Kid är för övrigt samma ord som förleden i det engelska ordet kidnap, d.v.s kidnappa. Kid betyder egentligen killing. Nap betyder fånga. Med andra ord, egentlig betydelse av kidnap är fånga lamm.. Det urgermanska ursprunget visar sig i att kid är besläktat med fornhögtyska kizzin (samma betydelse), som senare blev dagens tyska Kitze, d.v.s killing. Kitze är för övrigt det tyska ord som blivit kisse på svenska, men i betydelsen kattunge. Språk letar sig fram på alla möjliga sätt!

tisdag 3 juni 2014

Stölder småort

En fördel med att bo i en liten ort är att invånarna är relativt förskonade från större kriminella handlingar. En gång i tiden var även småbrott sällsynta. Så är icke fallet i nuläget. Förr kunde personer glömma kvar sina nycklar i en olåst bil över natten utan att riskera att fordonet försvann. Själv kunde jag lämna min lägenhetsdörr olåst, när jag sprang ut med hushållssopor till byggnadens soptunnor. Det här slutade jag med för ett par år sedan. Dessvärre har småbrotten ökat påtagligt även i min hembygd. Pensionärer i min trappa har råkat ut för en ambulerande tjuv, som mitt under ljusan dag klev in i deras lägenheter och länsade deras plånböcker. En annan granne fick sin cykel norpad från busshållplatsen vid E22, trots kättinglås. Ett grannpar i min trappa köpte vindrutetorkare till sin bil. Morgonen därpå var vindrutetorkarna borta. Inte ens en natt klarade de sig. Nabon boende vägg i vägg med undertecknad hade sin motorcykel i ett garage intill hyreshuset. Medan denne besökte sin fjälla under ett par dagar passade någon individ på att länsa hans tank på bensin. Garagedörren var ej uppbruten, varvid misstankarna går mot boende i området. Endast någon med nyckel kan ha begått bensinstölden. Nabon har sina funderingar men saknar bevis. Så långt har det gått. Förvisso kan dessa småbrott anses vara bagatellartade av vissa. Så ser inte undertecknad på saken. I och för sig småbrott, men de kränker faktiskt de mäniskor som råkar ut för dessa aktiviter. Brotten vanhelgar deras rätt till ett fredat liv och rätten att få ha sina saker i fred. Tyvärr går det inte att göra något åt dessa kriminella förehavanden. Det är meningslöst att polisanmäla brotten. Enda lösningen vore ett totalövervakat samhälle med kameror överallt och inopererade GPS-sändare i människokroppar. Så långt är undertecknad inte villig att gå. Det enda är egentligen att hålla ett vakande öga på omgivningen. Beklämmande att det gått dithän.

torsdag 8 maj 2014

Litteratur: Biografi Charles Dickens

                                      Peter Ackroyd
                                      Charles Dickens - Public Life and Private Passion
                                      BBC 2002                 


  För ett par veckor sedan upphörde min fjärrkontroll att fungera. Beställde en ny. Utan TV bestämde jag mig för att ta tillfället i akt och plocka fram en av mina olästa böcker ur bokhyllan. Sagt och gjort.
  Jag valde en biografi om Charles Dickens. Det dröjde inte länge innan jag förstod varför jag låtit boken samla damm efter inköpet. Internetbokhandlar och bokklubbar i all ära, men de har en stor nackdel visavi riktiga bokaffärer. Man kan inte bläddra i publikationerna innan köp. Om undertecknad haft tillfälle att se boken innan köp, hade den inte införskaffats. Skälet var enkelt. Var och varannan sida bestod av hälften text och hälften bild. Tydligen trodde författaren att presumtiva läsare tillhör MTV-generationen. Så är icke fallet beträffande mitt väsen. I och med att jag är läskunnig, vart besvikelsen stor. Vid inhandlande av bok vill jag ha en volym som består av en textmassa och inte en bildblädderbok.
  Innehöll texten några matnyttigheter? Dessvärre är publikationen lagd åt snabbmatshållet. Meningarna slukas snabbt, men innehåller inga matnyttigheter att bli mätt på- precis som hamburgare! Författaren ägnar sig åt ytligheter men går aldrig direkt på djupet. Definitivt inte min likör. I en betygsskala mellan 1-5 får boken en svag tvåa.
  Den som vill veta hur en bra biografi ska se ut bör spana in Elias Bredsdorffs volym H.C Andersen- Människan och diktaren i stället.  Det är en biografi att sätta tänderna i.
  Beträffande Charles Dickens samlade verk: Strindberg är min svenske favoritförfattare. Edgar Allan Poe betraktar jag som den intelligentaste skribenten. På en öde ö är det Charles Dickens oeuvre jag helst vill ha i min ägo. Extremt produktiv med hög litterär nivå. Mer kan man inte begära.

fredag 25 april 2014

Fotboll Champions League, ishockey NHL

Vilken skillnad på matcher! Mötet mellan Atletico och Chelsea var en taktisk triumf, men ett sömnpiller. Real Madrid och Bayern var ett nöje att åse. Fullt ös framåt. Båda lagen satsade faktiskt på att göra mål, må vara att vi bara fick se ett. Den senare matchen var värd entrepengarna för de som var på plats. Dessvärre kommer jag inte få se finalen i CL. Har ej det kanalpaket som krävs.
  Slutspelet i Stanley cup pinnar på. Jag försöker se så mycket som möjligt. Senaste trippeln begynte med Columbus-Pittsburgh. Trodde först att Penguins skulle plocka en storseger, men det brukar aldrig vara bra för ett lag att leda med 3-0 efter första perioden. Pitttsburgh bevisade tesen. De slappnade av. Columbus började däremot kämpa. Undertecknad började småhålla på dem i den här matchen. Columbus är ett sämre lag än Pittsburgh, men de spealde med hjärta. Vinsten i förlängningen var dem väl unnat.
  Match två utspelades mellan Chicago och St. Louis. Lagen är jämnstarka och tar ut varandra på rinken. Inte alltid så välspelat precis. Svårt att sia vilket lag som tar hem denna matchserie.
  Tredje matchen var mellan Detroit och Boston. Red Wings håller faktiskt stången bättre mot Bruins än vad jag hade anticiperat. Undertecknad har mer eller mindre utgått från att Boston omsider ska som slutsegrare av min cup. Gustavsson i Detroits mål och utespelaren Söderberg gjorde bra insatser i denna match.
  Beträffande sistnämnda match:Förvisso finns den fria rörligheten för idrottsspelare, men det känns aningen bakvänt när nordamerikanska kommentatorer hela tiden kastar ur sig svenska namn i en slutspelsmatch i en nordamerikansk hockeyliga..Visste man inte bättre, skulle man kunnat tro att det gällde en SHL-match i stället. Samtidigt kan undertecknad ej låta bli att le en aning när kommentatorerna kämpar med uttal för svenska efternamn. Inte det lättaste, men för det mesta lyckas de trots allt.

onsdag 23 april 2014

Fotboll Premier League, Champions. Ishockey NHL

Gårdagen bestod enkom av sport. Först Premier League. Cardiff-Stoke. Förstnämnda laget är ett av mina halvpottslag. Dessvärre förlorade de. Dock med all rätt. Efter vad undertecknad såg håller de ej PL-klass längre. Mest störande var emellertid att se Cardiff spela i röda tröjor. De har alltid haft blåfärgade tidigare. Härav smeknamnet Bluebirds. Missdådaren i det här fallet är den malajiske ägaren som köpt Cardiff. Han föredrar röd färg. Därigenom har han brutit traditionen mellan supportrarna och laget. Det är sorgligt att se hur pengar styr allt inom fotbollen numera. Därefter vart det NHL-ishockey. Första matchen Minnesota-Colorado. Minnesota har på sätt blivit ett halvpottslag de med. De spelar i grönvita tröjor och delstaten är gamla svensktrakter. Andra matchen Chicago-St.Louis. Hög intensitet och fula tricks. Kvällens andra PL-match utspelades mellan Newcastle- Swansea. Sistnämnda fick med sig poängen med röta. Wales kan tydligen bara hålla ett lag i högsta serien åt gången. Kvällen avslutades med Champions League. Atletico Madrid-Chelsea. Atletico är det spanska lag jag känner mest sympati för. Chelsea var ej roliga att se men segrade taktiskt. Fem man i ett skyttegravsförsvar och ett evigt drällande med bollen. Mourinho var smart. För mig som åskådare tråkigt.

tisdag 22 april 2014

Fotboll Superettan, Premier League, ishockey NHL

"Det gick inte så bra för Hammarby". Komentaren tillhörde en äldre man Jag var på väg till den lokala affären för att panta burkar, när jag blev tilltalad av denna person. Jag kände honom inte. Dylikt händer mig ofta. Hela orten vet att jag är ett Bajenfan. Därvidlag råkar undertecknad ofta på folk som vill prata fotboll. I och för sig inte mig emot, fotboll är ett intresse, men det känns aningen avigt att konversera med mäniskor som jag inte har en aning om vilka de är och som beter sig som om de känner mig.
  Hur som haver, tillstod att gårdagens förlust mot Ängelholm var oväntad. Ett oavgjort resultat hade legat i linje med mina förväntningar. Överhuvudtaget gick ej resultaten min väg under gårdagen. Såg först eftersändningen av Everton-Manchester United. Tyvärr är det bara för oss Unitedsupportrar att inse att United numera är ett mittenlag i Premier League, Vi har en Rooney som passerat bäst före-datum, men det är allt. Everton neutraliserade United totalt och borde faktiskt ha vunnit med större siffror. Därefter tittade jag NHL-matchen New York Rangers-Philadelphia. Match nummer två i serien. Efter första matchen drog jag slutsatsen att Rangers borde klara av Flyers, men gårdagens förlust fick mig att tveka. Ett taktiskt spelande Flyers drog det längsta strået. Synd bara att jag inte får följa matchserien till slut. Vi har haft vissa sportkanaler gratis en tid, men de försvinner vilken dag som helst. Jag får vara glad att jag hunnit se en hel del sport.

fredag 11 april 2014

stöld av registreringsskyltar

Min sedvana trogen stod jag utanför min porten till min trappa och rökte. Kastade ett getöga på en grannes bil. "Det är nog dags för honom att tvätta sin bil. Registreringsskylten går ju inte att se", tänkte undertecknad. Det hade sin förklaring. Dagen efter förtäljde min nabo vad som hänt.
  Kvällen före hade några stycken som passerade Ålem valt att svänga in i vårt bostadsområde av en speciell anledning. De skulle stjäla en registreringsskylt. Tjuvarna plockade min grannes. Därefter for de ut till ortens bensinmack med sin nya skylt. De tankade och smet från bensinnotan. En av biträdena hade känt igen registreringsskylten och var redan på väg att ringa till polisen. Dock hann förövarna köra därifrån.
  Vad som retar gallfeber på mig är att dessa kriminella mikromoderater inte tänker på vilket djävelskap de ställer till med för oskyldiga människor. Tjuvarna skrattade gott. Min granne fick stora problem. Utan registreringsskylt kunde han inte köra sin bil. Hans arbetsgivare var av det schyssta slaget och lånade ut firmabilen till nabon så att denne kunde ta sig till jobbet åtminstone. Grannen tvangs beställa en ny skylt. Förutom kostnaden tog det en vecka innan den nya registreringsskylten kom. Till råga på allt tillkom ytterligare kostnader för att kunna sätta fast den. Allt detta för att vissa individer saknar total respekt för andra människor. Jag kommer aldrig kunna förstå sådana här kriminella.

onsdag 2 april 2014

Fotboll : Hammarby, Manchester United

Lyckligtvis sände SVT nyligen Hammarbys cupmatch i en av de reguljära kanalerna i stället för på SVT play. Därmed kunde även vi som inte har dator se matchen. Bortsett från att försvaret läckte som ett såll, skötte vi oss bra mot Malmö FF. Förlusten till trots gav spelet en förhoppning om framtiden. Dock måste det sägas, det kändes vansinnigt åt skogen vid åsynen av en viss tränare i Hammarbys färger. Första gången jag hörde talas om att Bergstrand skulle träna Bajen grinade jag illa åt det dåliga skämtet. Jag ryser än. Den tränaren ville jag inte se i närheten av mitt lag. Emellertid ska jag- ytterst motvilligt - ge Nanne ett erkännande. Han verkar ha lagt grunden till ett lag som kan ta sig tillbaka till Allsvenskan igen.
  Såg Manchesterderbyt i Premier league. Det bär mig emot, men det är bara att tillstå att lillebror Manchester City gått om United. Av matchen att döma är City just nu och lär förbli några nivåer över
Man United. Derbyt var de facto utklassning. Flygplansprotesten mot Uniteds nye tränare i matchen efter var onödig. Denne har just efterträtt Sir Alec och behöver tid att sätta sin profil på laget. Tålamod är det som gäller. Jämsides en välfylld ägarplånbok...

fredag 21 mars 2014

Tiggare i Kalmar

För två veckor sedan var jag i Kalmar. Syftet var att försöka hitta en praktikplats. Vi så kallade arbetslösa är tvungna att tvångsarbeta utan lön. Det är i högsta grad en förnedrande uppgift att springa runt hos arbetsgivare. Jag och tusentals andra med mig står med mössan i hand och frågar om vi kan få arbeta utan lön. Rent slaveri. Olyckligtvis finns det människor som är än värre utsatta. Kalmars centrum har tiggare på gatorna. Jag gick förbi en äldre kvinna som satt vid en husvägg med en tiggarburk bredvid sig. Förnedringen och uppgivenheten förmörkade hennes ögon. Så ska en människa inte behöva leva. Rätteligen borde hon liksom resten av mänskligheten ha ett anständigt liv. Hennes utsatthet är resultatet av samhällen som subventionerar lyxleverne för höginkomsttagare samtidigt som sociala försäkringssystem reducerats till ett minimum. I och för sig brukar inte samhällen med stora klyftor klara sig i längden, men det är en klen tröst för de som får sina liv sönderslagna. Den andra tiggerskan, en ung flicka, låg i en maläten, nersmutsad sovsäck på en gata bredvid. Tiggarburken framför. En välbeställd moderatkvinna ställde sig framför flickan, tittade ner på tösen och hånflinade. Undertecknad begriper sig inte på sådana avarter av människor. Hur kan en person hånle åt andra människors misär? Det är obegripligt att vi har ett sådant samhälle som vi har. Dessvärre lär det knappast bli bättre under överskådlig tid.

fredag 7 mars 2014

tiggarbarn i Mönsterås/ bandysemifinal

I dag syntes det tiggande barnet inte i Mönsterås. Förmodligen blev väl uppmärksamheten för stor. Jag är väl medveten om att en stor del av tiggeriet är iscensatt av kriminella ligor. Det förändrar inte faktum. Länder med fungerande sociala skyddsnät minskar på risken att försvarslösa människor utnyttjas av dessa kriminella.
 Köpte två sexpack folköl i går. Egentligen hade min plånbok inte råd med detta men Hammarby bandy spelar semifinal mot Västerås i morgon. Fyran sänder. Alltså intar jag första biran vid tolvsnåret. Jag borde vara lagom peppad när matchen börjar vid tresnåret. Jag förutsätter att undertecknad får se ett helt annat Bajen än i första matchen mot förutnämnda motståndarlag. Den matchen var lika lattjo som tre dagar gammal avslagen öl.

torsdag 6 mars 2014

Tiggarbarn i Mönsterås

Var nyss och handlade helgöl på Netto i Mönsterås. Utanför affären satt en liten utomnordisk tjej på en stol. Hon höll upp en skylt på knagglig svenska, där hon tiggde pengar. Texten innehöll uppräkning av familjeproblem i syfte att framkalla allas vår sympati. Jag undrade just för ett tag sedan hur länge det skulle dröja innan vi fick se tiggare i Mönsterås kommun. Moderater och övriga alliansare må spy galla över dessa människor, men jag tycker synd om de här existenserna. Obefintligt socialt skydd i hemländer gör att människor tvingas till denna grova förnedring. Desperatare åtgärd kan personer knappast ägna sig åt. I och för sig kan man alltid fråga sig hur de haft råd att åka från södra Europa till Norden, men faktum kvarstår: Det är desperata människor på samhällets lägsta nivå som ägnar sig åt tiggeri. Det märkliga är att samhällstoppar alltid gnäller på sådana här förtvivlade människor, men det är tyvärr vad sönderslagna eller obefintliga sociala skyddsnät tvingar medvarelser till. Fungerade skyddsnäten i världens länder skulle vi se minimalt av dylika framträdanden i våra samhällen. Det är vad jag önskar mig: Ett samhälle där vi tar hand om alla människor oavsett ekonomisk status. Ett samhälle där alla är lika värda oavsett storlek på plånbok. Med andra ord en moderats värsta mardröm. För dem är det viktigare att skitiga höginkomsttagare får gratis städning betald av oss skattebetalare än att fattiga ska få leva ett drägligt liv.

onsdag 26 februari 2014

Fas 3 - tvångsarbete utan lön

Stod vid busshållplatsen i Ålem. Väntade på buss. En av mina grannar skulle också bruka den kraftigt försämrade lokaltrafiken. Hon frågade vart jag skulle. Till min praktikplats, svarade jag. Tyvärr fällde hon den kommentar, som får mig att krevera av ilska. "Det är väl trevligt att ha nåt att göra". Mina ögon förvandlades till snedstreck. " Det är inte trevligt att utföra förnedrande tvångsarbete utan lön. Jag arbetar heltid utan att få ett rött öre för min arbetsinsats."  Kvinnan tittade förvånat på mig. "Jag trodde du fick lön". Mina läppar antog ett hånfullt uttryck. "Jag får inte ett korvöre. Dessutom, inte nog med att jag tvångsarbetar på heltid, jag ska dessutom fortfarande söka jobb på heltid på kvällar, nätter och helger. Det som jag borde göra, söka jobb och stå till arbetsmarknadens förfogande, hinns egentligen inte med. Till råga på allt tvingas jag betala kostnader för resor till och från jobb, mat och kläder ur egen plånbok. Jag betalar för att tvångsjobba! På vilket sätt är det trevligt?" Återigen besatt kvinnan ett förvånat uttryck. " Jag trodde du fick resan betald." Jag ristade bestämt på huvudet, "Resan betalas ur egen ficka". Hon märkte min ilska och sade inte mer. Vad som retar mig är att hon inte är ensam. Jobb- och utvecklingsgarantin, aktivitetsgarantin före den, handlar enkom om en sak: Rovdrift på försvarslösa människor. Rent ut sagt slaveri. Envar som tycker detta är trevligt må gärna byta plats med en av de nutida trälarna. Därefter vore det intressant om dessa skulle påstå att det är trevligt att de som har välfyllda fickor kannibaliserar på de med tomma fickor, d.v.s de svagaste i samhället.

tisdag 25 februari 2014

Fas 3 och maktlöshet

Efter att min förra fas3-plats tog slut, hittade jag så småningom en plats där jag tvångsarbetar utan slut. Egentligen tilltalar mig inte platsen inte. Varför slutar jag inte då? Det är en enorm konkurrens om tillgängliga praktikplatser Arbetslösa konkurrerar inte om jobb, vi konkurrerar om tvångsarbeten utan lön. Kastar jag in handduken på detta ställe, väntar ett värre alternativ med långpendling. Vad som är värst med att vara slaveriarbetare? Maktlösheten! Vi har inga maktmedel att sätta emot arbetsförmedlare och arbetsgivare som utnyttjar oss. Detta är Sverige av i dag. Jag tror inte att de som byggde folkhemmet hade förväntat sig denna utveckling. De är nog lika svikna som vi nutida trälar.