måndag 29 december 2014

Språk: Svenska ord i engelskan. Färöiska. Isländska. Iriska.

Härförleden satt min fader och tittade på TV-programmet Engelska antikrundan. Efter sändningen ringde han undertecknad. Till sin förvåning hade han hört en engelsman säga "absolut" vid ett inslag som "handlade om irländsk bandy". "Absolut är väl ett svenskt ord? Finns det i engelskan också?" frågade han mig. "Jo, ordet finns i engelskan, fast det stavas lite annorlunda. Absolut är egentligen inte svenskt från början. Ordet kommer från latinet" replikerade jag. Därefter lade jag till att spelet som påminde om bandy förmodligen rörde sig om hurling, alternativt camogie på irländsk engelska.
  Glosan absolut finns i de flesta europeiska språk. Engelsmännen stavar det absolute. Själva ordet härstammar från latinets absolutus, vilket betyder förbehållslös, befriad från.
  Dock, ordet förekommer ej i isländska och färöiska vad jag vet. På isländska säger man algjörlega, skilyrdislaust eller vissulega. I talspråk kan färöingar höras yttra apsalutt, men i skriftspråk används avgjördur eller endaligur.
  Vad beträffar den irländska bandyn är hurling för män. Glosan härstammar antagligen från lågtyska i betydelsen kasta. Camogie är varianten för kvinnor. Den vokabeln har sitt ursprung i iriska (irländsk gaeliska) camóg i betydelsen krokig käpp. Hurling/camogie kan sägas vara en korsning mellan hockey och lacrosse. Skillnaden mellan och hurling och camogie är ungefär som mellan baseboll och softboll. Hurling och baseboll är till för män. Camogie och softboll är mjukare varianter av dessa sporter och till för kvinnor.

Naturligtvis kryllar det annars av nordiska glosor i engelskan av historiska skäl. Renodlade låneord från svenskan är få till antalet beträffande modern tid.
  På 1700-talet fick engelsmännen isblink av oss. Numera stavar väl de flesta engelsktalande ordet iceblink. Under 1800-talet begåvade vi anglosaxarna med polska och smorgasbord. På 1900-talet en liten mikroexplosion av svenska glosor: Fartlek, glögg, ombudsman, palsa, pipkrake, rya, tjaele och varve. Jag skulle gärna vilja infoga gravadlax, men troligen har detta ord äntrat engelskan via norska. Hugget som stucket kanske. Vokabeln klister har också letat sig in i det engelska språket genom norskan. Förmodligen i samband med  norska skidåkare och vallning. Vi kan alltså inte ta åt oss äran.
  Jag ler lite grand åt att fartlek numera ingår i den engelska ordskatten i idrottsliga sammanhang. Glosan fart i självständig form betyder "släppa vind".  Många engelskspråkiga torde dra på munnen vid användandet av detta ord.

Vi ska inte glömma ordet bat för läderlapp. I och för sig har detta ord funnits på de brittiska öarna sedan vikingatiden, men fängslande nog är glosan från början ett svensk dialektord. Tyvärr har jag aldrig lyckats utröna från vilken dialekt.

Om någon händelsevis känner till fler svenska ord i engelskan vore jag tacksam att få ta del av dem.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar