torsdag 11 december 2014

I veckan har bostadsbolaget beslutat sig för att ändra källsorteringssystem vid hyreshusen, där undertecknad bor. Vid gaveln till mitt hyreshus finns en container för tidningspapper. Bakom containern soptunnor för hushållsavfall. Framgent ska det vara tvärtom. Hushållsavfallet ska slängas i containern, tidningspappret i en enda soptunna. Jag tvivlar på det lyckade i denna tankegång.
  Bostadsbolaget satte upp en skylt med hushållssopor på containern. Detta utan att tömma innehållet först. Klyftigt av Mönsterås bostäder. Resultatet blev att  de boende blandade tidningspapper och hushållsavfall, enär ingen visste vad som gällde.
  Nu är i och för sig alla soptunnor utom en bortforslade, men jag förutser att området kommer att bli mycket mer nedskräpat. De flesta har sitt hushållsavfall i plastpåsar. Hålen i containern är trånga. En myckenhet av matavfall och övrigt riskerar därmed att hamna bredvid containern, snarare än i. Ökad risk för skadedjur i närheten av hyreshuset. Definitivt ingen rolig förespegling. En soptunna för tidningspapper är alldeles för otillräckligt, speciellt med tanke på all reklam inför jul och nyår.
  Förmodligen kom detta initiativ till för att minska risken för sopor, som egentligen inte hör hemma bland hushållsavfallet och tidningspapper, men uppenbarligen har Mönsterås bostäder inte räknat med hur många människor tänker. Går sopor inte i containern, ställer många soporna bredvid i stället. Mer nedskräpning, inte mindre. Vi får se hur länge det här experimentet pågår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar