måndag 15 december 2014

Visselblåsaren Snowden, scientologirörelsen

Visselblåsaren Snowden har vid flera tillfällen uttryckt önskemål om att få komma till Sverige. Förståeligt, om än oklokt. Svea rike har ett utlämningsavtal med USA och svenska regeringar har inget bra renommé beträffande påtryckningar från andra nationers dito. Baltutlämningen på fyrtiotalet är bara ett exempel. Det finns ju också en viss anledning till att grundaren av Wikileaks, Assange, gömmer sig på en ambassad i utlandet. Assange fruktar att bli utlämnad till Förenta staterna om han återvänder till Sverige för åtal om våldtäkt. (Är han skyldig till våldtäkt, ska han givetvis ha ett fängelsestraff). Sannolikheten för ett utlämnande till det stora landet i väster är stort.
  Svårigheterna för svenska regeringar att stå upp mot större länders dito, visade sig bland annat i fallet med scientologernas "bibel". För några år sedan lämnade en privatperson in ett exemplar av deras bibel till en myndighet, varvid publikationen blev en offentlig handling. Därmed kunde vem som helst begära ut scientologernas skrift från myndigheten för läsning. Hjärntvättarsekten vart totalt skräckslaget. Omedelbart skred de till aktion. Hårt indoktrinerade medlemmar av sekten belägrade myndigheten med begäran om läsning av skriften, varvid de satt alla öppna timmar i myndighetens lokaler med volymen i knäet i avsikt att hindra utomstående från att ta del av scientologernas budskap till den inre kretsen av medlemmar. Därefter snyftade hjärntvättarsekten hos den amerikanska regeringen. Den i sin tur grymtade aningen irriterat på den svenska dito. Vips var scientologernas bibel plötsligt inte en offentlig handling längre! "Det fanns en betydande risk för handelshinder" hördes det sedermera ursäktande från den svenska regeringen. Som svensk medborgare kändes det bara att pinsamt att höra urskuldandet. Den svenska regeringen gav helt enkelt efter för påtryckningar utan att ens bjuda det minsta lilla motstånd. Bedrövligt.

  Den hjärnmanipulativa rörelsen scientologerna? Organisationen grundades av den sanslöst usle science fictionförfattaren L. Ron Hubbard. Enligt honom är människor mentalt och fysiskt handikappade av så kallade enagram. Dessa sägs först vara prenatala och postnatala trauman som kroppen inte lyckats assimilera. Med av Hubbard föreskriven teknik kan personer neutralisera dessa trauman och i förlängningen bli friskare och skaffa sig en större intelligens. (John Travolta och Tom Cruise tillhör denna hjärndestruerande sekt. Kan någon i ärlighetens namn kalla dessa tvenne skådisar för begåvade å hjärnan till?)
  Tekniken för högre intelligens uppnås genom kurser innehållande bland annat seminarier och kvasipsykoterapi. Medlemmar får haspla ur sig sina påstådda svagheter inför en förhörsledare, vars enda uppgift är att eliminera självständigt tänkande. Denne knäcker i grunden självförtroende och autonomt tänkande hos den enrollerade i organisationen och planterar i stället Hubbards mudder i hjärnan hos individen. Detta sker via flera kurssteg. Givetvis får medlemmen betala dyrt för dessa "kurser". Väl framme vid det sista steget får scientologen veta att enagramen egentligen är andar från en annan planet som bosatt sig i människors kroppar här på vår jord...Denna "kunskap" kostar medlemmen minst en kvarts miljon. För att undvika problem från myndigheter kallar sig hjärntvätttarsekten för en kyrka. Därvidlag kan de klara sig undan med dessa brottsliga metoder.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar