lördag 25 april 2015

Avskaffande av fas3 och regeringens misslyckande därvidlag.


Det pratas från regeringshåll om att de inte vill avsluta vansinnet med fas3 enligt devisen "vi kan inte slänga ut folk i ingenting" och "arbetslösa måste ha någonting att göra". Dylikt retar gallfeber på undertecknad. Nedanstående text skrev jag på min facebooksida. För nytta till androm lägger jag in mitt ordväveri även här.

Jag blir vansinnig när jag hör snacket om "slänga ut dem i ingenting" och "vi måste se till att de arbetslösa har något att göra". Det stora problemet är att arbetssökande inte hinner med att göra det som det är meningen att de ska göra: Aktivt söka jobb och stå till arbetsmarknadens förfogande.
Dagarna går i stället åt att utnyttjas som gratis arbetskraft utan att få betalt för det förnedrande tvångsarbete som utförs åt företagare och kommuner. Tid som skulle behövts till att skriva jobbansökningar förbrukas i stället på tvångsarbete. Under kvällstid är tröttheten för stor för att kunna skriva vettiga ansökningar. Resultatet blir massutskick av ett standard-CV, vilket ingen arbetsköpare är intresserad av. Pengar och tid som skulle ha använts till att besöka presumtiva arbetsköpare går i stället åt till att betala för resor fram och tillbaka till arbetsplatser där arbetssökande utnyttjas som gratis arbetskraft. Med andra ord, kostnaderna och tidsspillet för förnedrande tvångsarbete utan lön tvingas slavarna ta ur egen ficka. Detta samtidigt som parasiter till företagare och kommuner får bidrag för att utnyttja människor som inte har något val. Icke att förglömma, de jobb som utförs utan lön är just de jobb människor skulle haft med lön om det inte vore för det faktum att arbetssökande tvingas utföra tvångsarbete.

"Slänga ut folk i ingenting". Ingenting? Jojo, undras vad alla andra yrkesgrupper skulle säga om de först vore tvungna att jobba heltid utan lön på dagarna och därefter under kvällar och helger jobba ytterligare en heltid med det arbete som de egentligen skulle ha gjort? Detta för en ersättning som inte är ens en halv lön?
  På tal om ingenting - undras vad lärarkåren skulle säga om de finge höra att de inte gör någonting och att de från och med nu vore tvungna att arbeta heltid utan lön med någonting helt annat samtidigt som de vore tvungna att sköta sina lärarsysslor parallellt med tvångsarbetet, även det på heltid?
Sammaledes med journalister. Arbetssökande, journalister och lärare utför i stort sett likadana arbetsuppgifter.
  Arbetsökande söker info om företag de planerar att söka jobb hos och varför de skulle platsa som anställda därstädes. Lärare samlar i hop material till klassen inför lektioner och planerar undervisningen. Journalister samlar fakta till artiklar.
Arbetslösa skriver ansökningar och besöker presumtiva arbetsköpare. Lärare presenterar uppgifter för sina elever. Journalister skriver artiklar och skickar dem till tryckning.
Därefter väntar de tre grupperna in respons på sina respektiva nerlagda arbeten. För arbetssökande eventuella svar från arbetsköpare. För lärare inlämnande av uppgifter från elever. För journalister läsarkontakt.
Är det någon som på fullaste allvar vågar påstå att journalister och lärare får pengar utan att jobba och att de måste ha något att göra?   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar