torsdag 19 mars 2015

Hindi, svenska, engelska, tyska, fornspråk

I och med att undertecknad understundom håller på att förkovra sig i fornspråket sanskrit, har det fallit naturligt att ävenledes halka in på det indiska språket hindi, som härstammar just från sanskrit.
Många tänker nog inte på faktumet att svenska, hindi och sanskrit är besläktade med varandra. Alla tre tungomålen tillhör ett gemensamt indoeuropeiskt språk. Då och då är detta till hjälp vid vissa glosor.

 Två ord jag nyligen lärt mig bevisar detta och det visar också hur min tankegång fungerar, när jag lär mig vokabler på andra språk än mitt modersmål.
  Det hindiska ordet för sovrum är soonee ka kamaraa. Soonee för mina tankar direkt till de svenska glosorna sova och sömn. Visade sig att det är ett och samma ord. Sömn dyker upp redan i fornsvenskan och är samma ord som latinets somnus med likalydande betydelse. Ett gemensamt indoeuropeiskt uttryck. Sömn och somnus är dessutom besläktat med grekiska hypnos.
Släktskapet visar sig även i engelska och tyska. Sova heter sleep och schlafen på respektive språk. Ursprunget till dessa ord spåras via fornengelska slaepan, fornfrisiska slaepa, fornsaxiska slapan och fornhögtyska slafan. Ursprunglig betydelse slapp, slö.
  Kamaraa får mitt språksinne att direkt tänka på svenska kammare. Detta ord har funnits i svenskan sedan urminnes tider. I fornsvenskan stavades det kamer. Kammare har förmodligen hämtats från latinets camera- valv, rum. Latinet i sin tur har lånat ordet från grekiska kamera, som betyder just rum. Därmed vet vi varför fototingesten heter som den gör. Ordet var från början kamera obscura, mörkt rum, vilket kortades ner till kamera. Den engelska glosan chamber för kammare har hämtats från latinet via fornfranska chambre.
  Nuförtiden säger vi rum i stället för kammare. I och för sig har undertecknad vid tillfällen sagt sovkammare, men enkom undantagsvist. Rum är ett samfällt germanskt ord, fast med något skild stavning. Exempel engelska room, tyska Zimmer. Rum är en substantivering av adjektivet rymlig.
Tyska Zimmer betyder egentligen träbyggnad, trästuga. Vårt ord fruntimmer för kvinnor härstammar de facto från denna tyska vokabel. Ursprungligen sade man Frauenzimmer frustuga, ett ställe där kjoltyg samlades för att skvallra. Ordet kom senare att beteckna en kvinna i sig.

Hindiordet för tand är daata. Här hängde jag upp glosan på svensk slang. Det finns tvenne uttryck jag använder för tänder: Gaddar och dandringar. Det sistnämnda är ett slangord som hör hemma i min generation. Singular är dand. Denna glosa och hindiordet är besläktade. Dand har sitt ursprung i zigenarspråket romanis ord danj - tand. De resande har sitt ursprung i Indien, varför ordet inte är förvånande. Tand, dand och daata är ett ömsesidigt indoeuropeiskt ord. Ånyo kan vi ta engelska och tyska till hjälp. Engelskans ord är tooth. Tyskans ord är Zahn. Samma ord som tand, men med en avvikande stavning. Fornspråken avslöjar det unisona ursprunget. Fornnordiska tonn, fornsvenska tand, fornengelska toth, fornsaxiska tand, fornhögtyska zand och gotiska tunthis.
Det bör nämnas att gadd används av undertecknad i två betydelser. Förutom tand även tatuering.

Det  är så här jag hakar upp nya ord i min ordskattkista.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar