torsdag 7 april 2016

Nedläggning av bankkontor i Ålem.

Det är ganska märkligt att företag och myndigheter hela tiden försöker få kraftiga försämringar att framstå som förbättringar. Speciellt gäller detta vid åtkomlighet. Människor utan åtkomst till dator lämnas utanför samhället. Servicen på småorter försvinner och folk tvingas mer eller mindre att flytta för att kunna få service.

I och för sig drabbar den senaste försämringen inte undertecknad. Jag är sparbankskund. Däremot drabbas grannar i trappan ity att de är kunder hos Handelsbanken. Tidigare om åren har Handelsbankens kontor i Ålem haft öppet fyra halvdagar i veckan. För ett tag sedan sänkte banken plötsligt sina öppettider till enkom två förmiddagar i veckan. Anmärkte till grannarna att Handelsbanken förmodligen har planer på att lägga ner sitt kontor i Ålem. Minskningen av öppettider var ett förebud. Olyckligtvis för naborna hade undertecknad rätt i sina aningar.
  Handelsbanken skickade för ett tag sedan ut ett brev till sina kunder i Ålem. Kontoret på orten läggs ner från och med början av juni. Verksamheten koncentreras till Mönsterås. Detta säger banken ger "förbättrad service". Det görs för att "kunna möta alla våra kunders behov".
Snömos! Vad kunderna i Ålem behöver är ett öppet kontor. Många pensionärer i Ålem har sina konton hos Handelsbanken. De har inga datorer. Framför allt pensionärer hamnar fullständigt på pottkanten. Dessa tvingas nu ta buss en mil bort för att kunna uträtta bankärenden och för att kunna prata med personal om eventuella ärenden. På vilket sätt skulle detta vara "förbättrad service"?
  Handelsbanken skryter om att de finns nära sina kunder. På vilket sätt betyder nerläggning av ett kontor närhet till kunder?
Med andra ord, en rejäl försämring av servicen som banken försöker framställa som något positivt.

Tyvärr är försämrad service något som storbankerna satsar på. De tjänar pengar på att hänvisa kunder till Internet. Därmed kan de minska antalet anställda och kontor. Har denna minskning medfört vinster för kunderna? Nej. Det handlar som vanligt om att dra vanliga kunder vid näsan. Storbankernas kunder har sämre ränta på sina sparkonton och betalar aningen mer i låneränta än hos nischbanker. Acceptabelt i och med att det funnits kontor att vända sig till med ärenden. Varför ska kunder hos storbanker få sämre service utan att kostnaderna för kunderna minskar i motsvarande grad?
Handelsbankens kontor har annars en lång tradition i Ålem. Tidigare tillhörde kontoret vad som då hette Skånska banken. Det här företaget köptes upp. Skånska banken i Ålem blev Handelsbanken. Därmed känns det lite konstigt att det försvinner. Kontoret har funnits i många år.

För de som bor på småorter blir det allt svårare att kunna leva ett normalt liv i samhället. Fler tvingas flytta. Ålem är ett bra exempel. Kollektivtrafiken är numera bara ett skämt. Nedläggning av förutnämnda kontor är ytterligare en spik i kistan för pensionärers förmåga att kunna fortsätta vara boende på orten. Själv skulle jag flytta omedelbart, om det funnits möjlighet. Jag har dock åtminstone mitt bankkontor kvar i Ålem. Därmed klarar jag mig hjälpligt än så länge.
Däremot är tendensen alarmerande. Centralisering av verksamheter har aldrig varit av godo. Alla kan - och i vissa fall vill inte - leva sina liv via dator. Hur ska samhället ta hand om dem? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar