fredag 15 april 2016

Närtrafik i Mönsterås kommun och interpellation från Vänsterpartiet.

Understundom innehåller lokaltidningar notiser som framkallar leenden, frivilliga eller ofrivilliga.
Dagens Östran/Nyheterna innehåller en "tarm" på Mönsteråssidan, som illustrerar detta.
Vänsterpartiet i Mönsterås har uppmärksammat att det finns många frågor kring närtrafiken, speciellt vad det gäller information till allmänheten. Därvidlag har de buntat ihop en interpellation till ett kommunfullmäktigemöte, där de säger att "Regler för när man får använda sig av tjänsten är svårbegripliga och nästan omöjliga att få kunskap om utan tillgång till dator." 
Så långt är jag med Vänsterpartiet. Många pensionärer i Ålem har ingen aning om hur närtrafiken fungerar och dess regelverk.
 Vänsterpartiet har sin egen lösning klar. Kommunen bör informera "om detta genom hemsidan."
.....God dag yxskaft, Vänsterpartiet.....Vad har de utan dator för glädje av att kommunen informerar på sin hemsida? Självfallet vore en liten broschyr till hushållen bättre. Därvidlag skulle upplysningen nå alla. Vänsterpartiet gör det kardinalmisstag många företag och myndigheter plägar göra. De utgår från att alla har dator, vilket definitivt inte är fallet. Det allmänt avskydda KLT är generalsyndaren i det här avseendet.I det här sammanhanget blir skevheten desto större. De som har störst behov av närtrafiken, pensionärerna, är oftast just de som inte har dator. Publicera information på webben är totalt missriktat. Dock, det må sägas, tanken är god från Vänsterpartiet.


 (Tarm är journalistspråk. Betyder notis på sida bredvid den större artikeln/de större artiklarna. Såvida jag ej missminner mig.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar